Selektiivinen fragmentointi

Selfrag-tutkimuslaitteistolla voidaan lyhytkestoisten korkeajännitepulssien avulla fragmentoida selektiivisesti geologisia ja muita epäorgaanisia näytteitä laboratoriomittakaavassa. Menetelmällä voidaan esimerkiksi tuottaa puhtaaksi vapautuneita mineraalirakeita erilaisiin tutkimustarkoituksiin niitä vahingoittamatta ja sellaisina kuin ne alun perin kivessä esiintyvät.

Selfrag-laitteistolla voidaan myös hajottaa komponenteikseen aggregaateista koostuvia materiaaleja kuten betonia tai elektroniikkaromua. Hajoaminen etenee materiaalissa olevien eri osasten rajapintoja myöten. GTK:ssa sovelluksia on kehitetty erityisesti isotooppigeologisten ja malminäytteiden (kromimalmit, kulta ja PGE) käsittelyyn sekä esimerkiksi kuonien tutkimukseen. Fragmentoinnin jälkeen näytteet menevät normaaliin jatkokäsittelyyn esimerkiksi prosessimineralogisia tutkimuksia varten.

Tähän mennessä GTK on testannut menestyksellisesti seuraavia prosesseja:

  • Magmaattisten ja metamorfisten kivien mineraalien vapauttaminen isotooppigeologiseen tutkimukseen (zirkoni, baddeleyiitti, maasälvät, apatiitti jne.)
  • Indikaattomineraalien ja timanttien prosessoiminen kimberliittinäytteistä
  • Kromimalmien kromiitin raekokojakauman selvittäminen
  • Talkkimalmien harmemineraalien vapauttaminen
  • Biotiitin vapauttaminen granitoidi-näytteestä
  • Betonin- ja kuonanäytteiden fragmentointi

Laboratory Fragmentator selFrag-Lab