Stabiilit isotoopit

Stabiilien isotooppien analytiikkaa sovelletaan erityisesti hydrogeologiseen mallinnukseen.

Espoon tutkimuslaboratorion cavity ring-down-spektrometri-laitteiston (Picarro) avulla voidaan mitata hapen ja vedyn stabiileja isotooppeja vesinäytteistä. Niiden perusteella voidaan tutkia mm. pinta- ja pohjavesien hydrologisia yhteyksiä sekä mahdollista sekoittumista.

Vesinäytteiden hapen ja vedyn isotooppikoostumus määritetään CRDS-isotooppivesianalysaattorilla (Picarro L2130i), minkä analyysitekniikka perustuu ontelovaimenemisspektroskopiaan (CRDS = cavity ring down spectroscopy). Menetelmässä höyrystetty vesinäyte johdetaan paine- ja lämpötila-kontrolloituun optiseen kammioon, missä laseria (~IR) hyväksikäyttäen määritetään eri hapen ja vedyn isotoopeista koostuvien vesimolekyylien määrä kaasumaisessa näytteessä. Hapen ja vedyn isotooppikoostumus ilmoitetaan δ-arvona, mikä ilmaisee näytteestä mitatun 18O/16O tai 2H/1H -suhteen poikkeaman kansainvälisestä VSMOW-standardista promilleina. Menetelmän mittausepävarmuus on happianalyyseissä < 0.1 ‰ ja vetyanalyyseissä < 0.3 ‰.