Stabiilit isotoopit

Stabiilien isotooppien analytiikkaa sovelletaan erityisesti hydrogeologiseen mallinnukseen.

Espoon tutkimuslaboratorion cavity ring-down-spektrometri-laitteiston (Picarro) avulla voidaan mitata hapen ja vedyn stabiileja isotooppeja vesinäytteistä. Niiden perusteella voidaan tutkia mm. pinta- ja pohjavesien hydrologisia yhteyksiä sekä mahdollista sekoittumista.