Stabila isotoper

Analys av stabila isotoper används särskilt till hydrogeologisk modellering.

Cavity ring down spectrometer-anläggningen (Picarro) som finns i forskningslaboratoriet i Esbo kan användas för att mäta stabila syre- och väteisotoper från vattenprover. Utifrån mätningarna blir det möjligt att undersöka bl.a. hydrologiska förbindelser mellan yt- och grundvatten och eventuell blandning av dessa.