Yhdistetty tiheys-magneettinen suskeptibiliteetti-remanentti magnetoituma -mittaus

Tiheys-suskeptibiliteetti-remanenssi-mittaussarja muodostaa GTK:n petrofysiikan perusmittauksen, joka tehdään yhden tietokoneohjelman alla rutiininomaisesti sekä kaira- että nyrkkinäytteistä. Mittaukset ovat nopeita eivätkä vaadi merkittävää näytepreparointia.