Kombinerad mätning av densitet – magnetisk susceptibilitet – remanent magnetisering

Mätserien densitet-susceptibilitet-remanens utgör den petrofysiska basmätningen hos GTK. Mätningen görs som standard med ett enda datorprogram på både borrkärnprover och stuffer. Mätningarna kan utföras snabbt och de kräver ingen betydande preparering av proverna.