Etelä-Suomen maaperätiedon keruu ja sovellukset

Projektin kesto
01.01.2011 - 31.12.2018

Esittely

Hanke huolehtii GTK:n tason laajamittaisten kartoitusten, kuten DigiMP kokonaisuuteen kuuluvien kartoituskokonaisuuksien suunnittelusta ja toteutuksesta ESY:ssä. Lisäksi hanke vastaa maaperägeologisten tietovirtojen ohjaamisesta GTK:n tietokantoihin ja edelleen Geotietojärjestelmään (GTJ). Sidosryhmätyöskentelyn avulla päivitetään yhteiskunnan ja elinkeinoelämän eri sektoreiden tarpeita toiminnan ohjaamiseksi haluttuun suuntaan.

Projektilistaukseen