Fennoskandian kallioperän kehitys ja metallogenia

Projektin kesto
01.01.2011 - 31.12.2016

Esittely

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) päämääränä on olla eurooppalainen huippuosaaja luonnonvarojen tutkimuksessa, jossa painopistealueena on kallioperän raaka-aineisiin liittyvä soveltava tutkimus. Mineraalivarat ja raaka-ainehuolto – vaikuttavuusalueeseen liittyvän toiminnan päämääränä on tuottaa kaivosalan tarvitsemaa tarkentuvaa ja monipuolistuvaa tietoaineistoa ja tulkintoja malmipotentiaalisilta alueilta sekä tunnistaa uusia malmipotentiaalisia vyöhykkeitä ja malmiaiheita teollisuuden jatkotutkimuksia varten. Hanke ”Fennoscandian kallioperän kehitys ja metallogenia” tukee näitä päämääriä mallintamalla malmipotentiaalisten muodostumien syntyprosesseja sekä luomalla tarkentuvia Suomen ja Fennoskandian kallioperän kehitysmalleja. Näin edistetään GTK:n yhteiskunnallista ja alueellista vaikuttavuutta yritysten toimintaedellytysten varmistamiseksi ja alueiden kilpailukyvyn edistämiseksi. Hankkeen tuloksena ovat uudistetut Fennoskandian kehitys- ja metallogeeninen mallit, jotka julkaistaan raportteina ja julkaisuina. Osatuloksina syntyy Suomen metamorfinen karttataso hyödyntämään orogeenisten kultamalmien ja muiden metamorfogeenisten malmien etsintää. Laattarajojen ja kuorimittakaavaisten rakenteiden ja mineraalipotentiaalin tutkimus tukee mineraalipotentiaalisten vyöhykkeiden rajaamista sekä eri malmityyppien etsinnän kohdentamista.

Projektilistaukseen