Geofysiikan tiedonhallintaprosessin kehittäminen

Projektin tutkimusalue
Kehittyvät geofysiikan sovellukset
Projektin kesto
01.01.2019 - 31.12.2021

Esittely

Projektissa kehitetään geofysiikan mallinnetun ja tulkitun 2/3D-tiedon hallintaprosessia sekä digitalisoidaan tiedonsiirtoratkaisuja ja raakatiedon hallintaa. Tämän lisäksi projektissa kehitetään GTK:n mittaus- ja mallinnuskäytäntöjä tehokkaampien ja monipuolisempien palveluiden tarjoamiseksi sekä syväetsintäkonseptin luomiseksi. Projekti toimii yhteistyössä GTK:n substanssi- ja 3D-Suomen kehittämisprojektien kanssa sekä menetelmäkehityksen että geofysikaalisen tiedon teknisten ratkaisujen suhteen.

GTK:n omarahoitteinen projekti.

Projektilistaukseen