Kaivosteollisuuden hyvät ohjeet (KAIHO)

Projektin kesto
01.01.2012 - 31.12.2014
Suomen Akatemian projektinumero
2141021

Esittely

Geologian tutkimuskeskus (GTK) koordinoi TEM:n pyynnöstä mineraalialan vastuullisuusohjausta, jossa johtoajatuksena on yhteisvastuun pelisääntöjen luominen –> ohjaavat arvot. Ohjauksen tavoitteena ovat kaivosteollisuuden parhaat mahdolliset käytännöt. Kaikki asianomaiset pyritään saamaan mukaan vaikuttamaan: TEM , YM, GTK, TUKES, SYKE, ELY, AVI, KT ry, SLL, konsultit, maanomistajatahot – MH, kunnat, MTK.

Vastuullisuusohjaus aloitetaan 2012 ketjun alkupäästä eli malminetsinnästä. Hanke jatkuu vuoteen 2015. Ohjaus toteutetaan seminaarien ja kyselyjen avulla sekä tiedon jakamisella internetissä. Hankkeen vetovastuu on GTK:n Etelä-Suomen yksiköllä.

Projektilistaukseen