Kallio- ja maaperämallit yhdyskuntarakentamisessa

Projektin kesto
01.01.2011 - 31.12.2015
Suomen Akatemian projektinumero
2183003

Esittely

Kallio- ja maaperämallit yhdyskuntarakentamisessa –hanke tuottaa 5 vuoden aikana konkreettisena tuloksena tietomallin maankäytön suunnittelun ja rakentamisen geotiedoista sekä siihen perustuvan tietovaraston. Tietovarasto perustuu GTK:n nykyiseen geotiedon hallintaan täydennettynä rakentamisen ja suunnittelun tarvitsemilla tiedoilla. Hankkeessa selvitellään pilottikohteissa geoteknisten suunnittelijoiden ja maankäytön suunnittelijoiden kanssa tietotarpeita ja tarpeellista mallintamista. Tietovaraston tiimoilta toteutetaan ja kehitetään erilaisia tuotteita ja palveluja, kuten verkkopalvelut ammattilaisille, rakennettavuusmalleja ja niihin perustuvia maankäytön ohjausprosesseja, maaperämallin johdannaisia kuten maapeitteen paksuusmallit tai pehmeikkömallit varustettuna geoteknisillä parametreilla jne.

Kansallisella tasolla on selvä tarve selkeyttää, monipuolistaa, yhtenäistää ja helpottaa geotiedon käyttöä ja saatavuutta suunnittelussa ja rakentamisessa. Siksi hankkeen taustaryhmät ovat laajalla yhteiskunnassa, hankekonsortioon pyritään saamaan mukaan keskeisiä rakennuttajia, maankäytön suunnittelijoita konsultteja jne.

Hankkeessa suuntaudutaan rakentamisen ja suunnittelun alueelle, jossa GTK:n oma osaaminen ei riitä. Osaksi osaamisvajetta paikataan yhteistyökumppanien osaamisella, mutta kokonaisuutena GTK:n osaamista tällä alalla lisätään.

Hankkeen yhteiskunnalliset vaikutukset ovat merkittäviä. Vaikuttavuus ilmenee säästöinä rakentamisen kustannuksissa, koska rakentamista ohjautuu paremman geotiedon hyväksikäytön seurauksena optimaalisemmin. On laskettu, että vaikutus pääkaupunkiseudulla voisi olla helposti kymmenien miljoonien eurojen luokkaa vuosittain jos maankäyttöä voitaisiin paremmin optimoida geologisten tietojen perusteella.

Projektilistaukseen