Kehittyvä kallioperätieto

Projektin kesto
01.01.2014 - 31.12.2017
Suomen Akatemian projektinumero
2551018

Esittely

Yhteiskunta ja elinkeinoelämä tarvitsevat jatkuvasti päivittyvää ja tarkentuvaa tietoa Suomen kallioperästä ja sen raaka-aineista. Ajantasainen ja monipuolinen kallioperätieto voidaan nopeasti ja reaaliaikaisesti hyödyntää uusien raaka-aineiden (metallit, teollisuusmineraalit, rakennuskivet ja murskeet) etsinnässä ja arvioinnissa, energiasovelluksissa (maalämpö), kalliorakentamisessa ja yleisessä maankäytön suunnittelussa. Hankkeen ”Kehittyvä kallioperätieto” tarkoituksena on jatkaa karttatietokantojen ja Finstrati-yksikkötietojärjestelmän kehitystyötä ja ylläpitoa sekä jatkuvasti kehittää uusia temaattisia tasoja asiakkaiden käyttöön. Suoritetaan myös tarvelähtöisiä alueellisia päivityksiä kallioperätiedon ja mineraalipotentiaalin osalta päämääränä jatkuvasti tarkentuva tieto. Hanke osallistuu Fennoscandian Geodata Framework – yhteistyöprojektin kautta myös Fennoskandian alueen kallioperäaineiston ja käsitteistön laadintaan.

Projektilistaukseen