Keski-Suomen malmipotentiaalin kartoitus

Projektin kesto
01.01.2013 - 31.12.2016
Suomen Akatemian projektinumero
50402-20007

Esittely

Projekti tuottaa uutta tietoa Keski-Suomen kallioperästä ja sen malmipotentiaalista. Alkuperäinen tutkimusalue Joutsa-Jyväskylä-Pieksämäki-Kangasniemi alueella on huonosti tunnettu, mutta geologisesti merkittävä, sillä alueella kohtaavat useat Etelä- ja Keski-Suomen kallioperän suuryksiköistä. Työssä hyödynnetään olemassa olevaa tietoaineistoa ja tuotetaan uutta. Projekti tulee käyttämään kaikkia työtapoja alkaen maastohavainnoinnista ja päätyen alueen yksikkötasoiseen kolmiulotteiseen malliin. Tulokset julkaistaan GTK:n tutkimusraporttina ja Special Paper:ina.

Projektilistaukseen