Koetehtaan ja tutkimuslaboratorion digitalisointi

Projektin tutkimusalue
Mineraalien kiertotalous
Projektin kesto
01.01.2019 - 31.12.2022

Esittely

Koetehtaan ja tutkimuslaboratorioiden digitalisointi -projekti tähtää Kiertotalouden ratkaisut – tulosyksikön tutkimusympäristön kokonaisvaltaiseen, strategiamme mukaiseen kehittämiseen yksikön kolmella toimintapaikkakunnalla. Projekti on osa kokonaisuutta, jossa yksikön tavoitteena on nostaa yksikön toiminta myös digitaalisuuden hyödyntämisessä alan eturintamaan ja jopa suunnan näyttäjäksi. Tällä hetkellä sekä Outokummun että Espoon toimipaikoissa on hyvin paljon manuaalista tietojen syöttämistä, näytetietojen siirtoa, näytteiden käsittelyä, tulostietojen käsittelyä yms., jotka tehdään manuaalisilla työmenetelmillä ja yksittäisten Excel-taulukoiden jakamisella sekä käsittelyllä.

Tässä projektissa määritellään ja toteutetaan ne tulevaisuuden ratkaisut, jotka ovat merkittävästi nopeuttamassa ja helpottamassa toimintoja monella eri osa-alueella alkaen näytteiden käsittelystä (murskaus, luokittelu) edeten prosessointiin ja analysointiin sekä päättyen tulosten tiedonhallintaratkaisuihin ja tulosten käytettävyyteen. Digitalisaatiossa pääpaino on laboratoriotiedonhallinnan ja automaation kehittämisessä mahdollistamaan analyysitietovirtojen joustava hyödyntäminen ja koetehtaan digitaalisen kaksosen rakentamisessa asiakaslähtöisesti heidän liiketoimintoihinsa kytkeytyväksi.

Kaikkia aihealueita ei vielä voida täysin identifioida, mutta projektin alkaessa vuonna 2019 vaikutti selvältä, että IoT (Internet of Things) -ratkaisut ovat mahdollinen täydentäjä mm. nykyisille koetehtaan mittausjärjestelmille. Kehittäminen vaatii monipuolista erikoisosaamista ja suuria investointeja, jotka kohdistuvat useammalle vuodelle, eikä sitä voida toteuttaa ilman kumppanuuksia ja ulkopuolista rahoitusta.

GTK:n omarahoitteinen projekti.

Projektilistaukseen