Kovettuvat kaivostäytöt (KOVE-PRO)

Projektin tutkimusalue
Mineraalien kiertotalous
Projektin kesto
01.06.2019 - 31.08.2021
Verkkosivusto
https://kuopiowatercluster.com/fi/kove-pro/

Esittely

Kovettuvat kaivostäytöt (KOVE-PRO) -projektissa tutkitaan kuivatun rikastushiekan stabilointia ja hyötykäyttöä kaivosten täyttömateriaalina.

GTK tutkii yhdessä Savonian ja yrityspartnereiden kanssa mikä on optimaalisin resepti täyttömateriaalille ja miten materiaali reagoi kaivostoiminnan aikana, ennen kaivoksen sulkemista ja täyttymistä vedellä. Samalla tutkitaan täyttömateriaalissa käytettävän sementin määrän vähentämistä ja sen korvaamista kuonalla tai tuhkalla ja näiden uusien täyttömateriaalien reaktioita simuloiduissa kaivosolosuhteissa. Lisäksi rikastushiekan stabiloitavuutta ja pumpattavuutta pyritään parantamaan erilaisten tehostinkemikaalien avulla.

Projektilistaukseen