Kriittiset mineraalit

Projektin kesto
01.01.2016 - 31.12.2018

Esittely

Kriittiset mineraalit -projektissa kartoitetaan EU:n kriittisiksi luokittelemien mineraalien esiintymistä ja esiintymispotentiaalia Suomessa. Tutkimus kohdistetaan ensisijaisesti niihin metalleihin ja mineraaleihin (grafiitti, REE, fosfori ja litium), joiden löytyminen mahdollistaa uuden liiketoiminnan kehittämiseen ja syntymisen Suomeen, GTK:n tavoitesuunnitelman 2016–2019 mukaisesti. Projekti vastaa myös kriittisten mineraalien osaamisesta sekä kenttä- ja mineralogisten tutkimusmenetelmien kehittämisestä. Projekti vastaa lisäksi teollisuusmineraaliesiintymien ja niihin liittyvän geologisen tiedon siirtämisestä ja päivittämisestä Suomen ja Fennoskandian tietokantoihin.

Projektilistaukseen