Länsi-Suomen malmipotentiaalin kartoitus

Projektin kesto
01.01.2012 - 31.12.2015
Suomen Akatemian projektinumero
2551013

Esittely

Hanke tekee metallimalmien (myös hi-tech-metallit) alueellisia ja kohteellisia potentiaaliselvityksiä Pohjanmaalla svekofennisellä kallioperäalueella. Hankkeen toiminta tulee keskittymään kolmeen haastavaan kokonaisuuteen: Himangan jakson kultatutkimuksiin, Kaustisen ympäristön litiumtutkimuksiin ja Keski-Pohjanmaan kulta-kuparitutkimuksiin. Tutkimuksissa käytetään geologista, geokemiallista ja geofysikaalista kartoitusta sekä malmimineralogisia ja petrologisia menetelmiä. Hankkeen tulokset julkaistaan GTK:n raporteissa ja hanke päättyy ja raportoidaan vuoden 2015 lopussa.

Projektilistaukseen