Malmityyppien geofysikaalinen profilointi

Projektin tutkimusalue
Kehittyvät geofysiikan sovellukset
Projektin kesto
01.01.2012 - 31.12.2014
Suomen Akatemian projektinumero
2141018

Esittely

Alueelliset tilastolliset malmipotentiaalisuuden arviointimenetelmät onnistuvat paremmin, jos esiintymätyypin geofysiikka tunnetaan tarpeeksi hyvin. Erilaisten malmityyppien geofysikaalisten ominaisuuksien ja kriittisten parametrien tunteminen edesauttaa myös sopivien kohteellisten etsintämenetelmien valintaa. Eri malmityyppien geofysikaalinen profilointi perustuu Suomessa tunnettujen esiintymien petrofysikaalisiin ja lentogeofysiikasta tulkittaviin ominaisuuksiin sekä eri malminetsintäkohteista saatuihin kokemuksiin esiintymien geofysikaalisista ominaisuuksista ja kriittisistä parametreista. Uutta tutkimusta tehdään malmityyppien mineraalimagnetismista. Hanke tukee Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) päämäärää tuottaa kaivosalan tarvitsemaa tarkentuvaa ja monipuolistuvaa tietoaineistoa ja tulkintoja malmipotentiaalisilta alueilta sekä tunnistaa uusia malmipotentiaalisia vyöhykkeitä ja malmiaiheita teollisuuden jatkotutkimuksia varten.
Tutkimuksessa käytettävät GTK:n aineistot ovat:

  • magneettiset, sähkömagneettiset ja radiometriset lentogeofysiikan aineistot;
  • petrofysiikan tietokannassa olevat malminäytteet sekä tarvittavat lisänäytteet ja niiden geofysikaaliset laboratoriomittaukset;
  • mineraalimagneettiset tutkimustulokset.
Projektilistaukseen