Mineraaliset raaka-aineet Suomessa ja Fennoskandiassa

Projektin kesto
01.01.2008 - 31.12.2018
Suomen Akatemian projektinumero
2141015

Esittely

Yhtenäinen selvitys tärkeiden mineraalisten raaka-aineiden esiintymisestä, tunnetuista varannoista ja malmipotentiaalista puuttui niin Suomen kuin koko Fennoskandiankin osalta. Tämä koski sekä EU:n v. 2011 määrittelemiä 14 kriittisiä raaka-ainetta että teollisuusmineraaleja. Systemaattisia kvantitatiivisia arvioita mahdollisesti olemassa olevien, vielä löytämättömien mineraalivarantojen suuruudesta ei ollut olemassa Suomesta eikä muualtakaan EU:n alueelta. Tällaista tietoa kuitenkin tarvitaan mm. luonnonvarojen hyödyntämisen ja maankäytön suunnittelussa. Vuonna 2014 päättyneet GTK:n hankkeet ”Suomen ja Fennoskandian mineraaliset raaka-aineet” (2141015) ja ”Luonnonvaratietopalvelun kehittäminen” (2121000) vastasivat jossain määrin näihin tarpeisiin. Uusia tarpeita on kuitenkin ilmennyt: EU päivitti kriittisten raaka-aineiden listan vuonna 2014, ja Suomessa on katsottu tärkeäksi laajentaa löytymättömien raaka-ainevarojen arviointityötä sekä jatkaa luonnonvarojen hyödyntämisestä raportointia. Hanke ”Mineraaliset raaka-aineet Suomessa ja Fennoskandiassa” kerää, tuottaa ja julkaisee tietoa kallioperän raaka-ainevarojen esiintymisestä ja potentiaalista Suomen ja Fennoskandian alueella sekä niiden tuotannosta Suomessa.

Projektilistaukseen