Outokumpu Mining Hub – Arvoverkostosta kohti klusteria ja ekosysteemiä

Projektin tutkimusalue
Mineraalien kiertotalous
Projektin kesto
01.06.2023 - 31.05.2025

Esittely

Viime vuosina maailmaa kohdanneet kriisit ja erityisesti Eurooppaa kohdannut Ukrainan sota ovat vauhdittaneet EU:n tavoitetta kohti vihreää siirtymää. Vihreän siirtymän toteutumisen ytimessä ovat metalliset raaka-aineet. Primääristen raaka-aineiden jalostamisen rinnalla on välttämätöntä hyödyntää myös kaivostuotannossa syntyvää jätettä, kuten sivukiviä sekä etsiä ratkaisuja rikastushiekka-altaisiin varastoitujen mineraalien hyödyntämiseksi.

Hankkeella haetaan ratkaisuja edellä kuvattuun tarpeeseen kehittämällä Outokumpu Mining Hub:n ympärille rakentuvaa klusteria ja ekosysteemiä. Mining Hub koostuu GTK Mintecin uudistuvan laboratorio- ja koetehdaskokonaisuuden ja siihen liittyvien arvoverkoston yritysten sekä Business Joensuu Oy:n muodostamasta kokonaisuudesta. Klusteri tuottaa palveluja kaivosteollisuudelle sen määrittelemien keskeisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Yhteyshenkilö: Asse Marjasvaara

Projektilistaukseen