Pohjavesitutkimukset

Projektin kesto
01.01.2016 - 31.12.2019
Suomen Akatemian projektinumero
50402-20071

Esittely

Projektilla vastataan GTK:n strategian ja tavoitesuunnitelman (2016-2019) mukaisiin tavoitteisiin pohjavesitutkimusten ja niiden kehittämisen osalta. Projektin puitteissa tehtävä tieteellinen tutkimus tuottaa tieteellisiä julkaisuja ja palvelee alan osaamisen kehittymistä GTK:ssa. Projektissa tehtävä työ palvelee myös tulorahoitteista toimintaa tuottamalla uusia menetelmiä ja toimintamalleja.

Projektilistaukseen