GTK:n VES-/TES-asiakirjat

VES-/TES-asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja.

Geologian tutkimuskeskuksen voimassa olevat tarkentavat virka- ja työehtosopimusasiakirjat liitteineen ovat alla olevissa linkeissä pdf-tiedostoina.

Asiakirjoja ei saa julkaista ilman GTK:n lupaa.

VES/TES 322151

GTK:n työehtosopimus ja tarkentava virkaehtosopimus virastoerästä 1.3.2024 
Sopijaosapuolet: GTK, JHL ry, JUKO ry, PRO ry
Allekirjoituspvm: 15.12.2023
Voimassaolo 1.3.2024-28.2.2025

GTK:n työehtosopimus ja tarkentava virkaehtosopimus palkkausjärjestelmästä 1.3.2024
Palkkausjärjestelmää koskevan sopimuksen allekirjoittamispöytäkirja 1.3.2024
Sopijaosapuolet: GTK, JHL ry, JUKO ry, PRO ry
Allekirjoituspvm: 15.12.2023
Voimassaolo 1.3.2024-28.2.2025

GTK:n työehtosopimus ja tarkentava virkaehtosopimus olosuhdelisästä 1.3.2024
Sopijaosapuolet: GTK, JHL ry, JUKO ry, PRO ry
Allekirjoituspvm: 15.12.2023
Voimassaolo 1.3.2024-28.2.2025

Muiden valtion virastojen ja laitosten VES-/TES-asiakirjat: tutkihallintoa.fi

Keskustason virka- ja työehtosopimukset: Valtiovarainministeriön kotisivut