Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot

GTK:n laatupolitiikka

Geologian tutkimuskeskuksen johto on määrittänyt laitokselle laatupolitiikan ja siihen liittyvät päämäärät.

GTK:n laatupolitiikan lähtökohtina ovat asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tyytyväisyys sekä organisaation sitoutuminen toiminnan jatkuvaan parantamiseen.

Geologisen tiedon tuottajana, tutkimuslaitoksena ja tutkimuspalveluorganisaationa GTK on asettanut seuraavat yleiset laatupäämäärät:

  • Geologisen tiedon keruu, tallennus, jalostus ja jakelu toteutetaan yhtenäisesti määriteltyjen työtapojen ja menettelyjen mukaisesti.
  • Korkeatasoinen tutkimus- ja kehitystoiminta tukee GTK:n perustoimintaa ja maksullista palvelutoimintaa sekä on osana kansainvälistä geotutkimusta. Sitoutuminen hyvän tutkimustavan (‘Good Scientific Practice’) noudattamiseen ja tutkimustoiminnan vaikuttavuuden jatkuvaan kehittämiseen.
  • Maksullisen palvelutoiminnan asiakasryhmien tarpeiden systemaattinen seuranta ja arviointi tuotteiden parantamiseksi ja uusien tuotteiden tunnistamiseksi. Toimivat laadunvarmistus- ja jälkimarkkinointimenettelyt ovat kiinteä osa organisaation toimintaa.
  • Tiedonkeruun, tutkimuksen ja maksullisen palvelutoiminnan tarvitsemien tukipalvelujen toteuttaminen kustannustehokkaasti.

Yhteisesti hyväksytyt ja laatujärjestelmään kirjatut toimintaperiaatteet velvoittavat koko henkilöstöä. GTK:n johto valvoo, että laatujärjestelmän edellyttämää toimintatapaa noudatetaan. Laatujärjestelmän kehittämisestä vastaa laitoksen johto, joka seuraa vuosittain laatu- ja ympäristöpolitiikan sekä asetettujen tavoitteiden toteutumista. Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa tapahtuvasta yhteistoiminnasta ja asiakasvaatimusten toteutumisesta vastaavat erikseen kutakin yhteistoimintakokonaisuutta tai -hanketta varten nimetyt kontaktihenkilöt.

Johdon erityisen huomion kohteena on henkilöstön motivointi ja osaamisen kehittäminen. Tähän liittyvillä menettelyillä pyritään varmistamaan GTK:n henkilöstön kyky vastata toiminnan asettamiin haasteisiin myös tulevaisuudessa. Jokainen GTK:ssa työskentelevä on omalta osaltaan henkilökohtaisesti vastuussa ammattitaitonsa ylläpitämisestä.

 GTK:n prosessikartta

GTK:n prosessikartta

 
 

GTK:n prosessikartta

GTK:n prosessikartta