Siirry sisältöön

Geoenergia on uusiutuvaa energiaa, joka ei lopu kesken

Geoenergia eli maalämpö on peräisin maapallon sisältä tulevasta lämmöstä ja auringon säteilystä. Geoenergiaa saadaan käyttöön monella tavalla, joista yleisin on poraamalla kallioperään energiakaivoja, jotka tuottavat jatkuvaa energiaa rakennusten käyttötarpeisiin. Geoenergiaa voi hyödyntää lämmitykseen ja viilennykseen.

Eri syvyyksiltä otettavasta geoenergiasta käytetään eri nimityksiä

Matalalta maankamarasta otettavasta lämmitysenergiasta käytetään termejä geoenergia tai maalampö ja syvemmältä otettavasta energiasta termiä geoterminen energia.

Kaikkialla Suomessa on saatavilla geoenergiaa

Geoenergiaa on saatavilla eniten Uudellamaalla, mutta myös heikoimman geoenergiapotentiaalin alueilla voidaan hyödyntää geoenergiaa. Heikompaa potentiaalia voidaan kompensoida joko poraamalla syvempiä tai useampia kaivoja tai yhdistämällä kokonaisjärjestelmään geoenergian lisäksi toinen lämmitysmuoto.

Maasta saatava energia on aina saatavilla

Geoenergian hyödyntämisestä aiheutuu varsin pieni hiilijalanjälki. Eduista vähäisimmälle huomiolle on jäänyt huoltovarmuus. Geoenergiaa on ”nostettavissa” ympäri vuoden, satoi tai paistoi, niin tuulella kuin tyynellä, eikä sähkökatkoja tarvitse pelätä.

Geologian tutkimuskeskus: Ratkaisuja vauhdittamaan siirtymää kestävään, hiilineutraaliin maailmaan

Geologian tutkimuskeskus GTK tuottaa puolueetonta tutkimustietoa ja palveluita elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin vauhdittamaan siirtymää kestävään, hiilineutraaliin maailmaan. GTK:n yli 400 asiantuntijaa ovat erikoistuneet mineraalitalouteen, kiertotalouteen, energia-, vesi- ja ympäristökysymyksiin sekä digitaalisiin ratkaisuihin. GTK on työ- ja elinkeinoministeriön alainen tutkimuslaitos, joka toimii Suomessa ja maailmalla.