Geoenergian innovaatiot

Projektin tutkimusalue
Vähähiiliset energiaratkaisut Vesienhallinta
Projektin kesto
01.01.2020 - 31.12.2023

Esittely

GTK:n omarahoitteisella projektilla turvataan ja laajennetaan korkeatasoista tutkimusta ja kehitystoimintaa geonergian osalta strategiakaudella 2020-2023. Projekti vahvistaa GTK:n roolia kansallisena geoenergian ykkösosaajana sekä nostaa GTK:n tunnettavuutta geoenergiasektorilla kansainvälisesti. Projektin tarkat tavoitteet suunnitellaan vuodeksi eteenpäin. Tavoitteita tarkastellaan vuosittain.

Projekti avaa uusia mahdollisuuksia maankamaran lämpötilan ja sitä kautta geoenergian soveltamiseen liittyviin tutkimuksiin niin kallioperään kuin pohjaveteen liittyvissä geoenergiaratkaisuissa. Projektilla myös varmistetaan kansainvälisen tason tutkimus- ja kehitystyön edistyminen ja sitä kautta uusien ideoiden tuominen Suomen geoenergiamarkkinoille.

Projekti edistää Suomen kansallisia ja EU:n asettamia ilmastotavoitteita uusiutuvan energian käytön merkittävän lisäämisen mahdollistamisella.

Projektilistaukseen