GTK aloittaa yhteistyöverkkojen hyödyntämisen helpottaakseen paikkatietoaineistojen käsittelyä

Geologian tutkimuskeskus (GTK) siirtyy paikkatieto-yhteistyöverkkojen käyttöön. Siirtymä mahdollistaa paikkatietojen monipaikkaisen käsittelyn, helpottaa GTK:n ja muiden organisaatioiden välistä yhteistyötä sekä tarjoaa GTK:n asiakkaille entistä tehokkaamman alustan geotietoaineistojen hyödyntämiseen.

GTK:n päätehtäviin kuuluvat geologisten luonnonvarojen kartoitus ja tulkinta sekä geotieteellisten tietojen ylläpito julkaiseminen jakelu. Tässä työssä hyödynnetään laajasti paikkatietoja. Paikkatietojen hallinnassa GTK käyttää Esri Finlandin tuottamaa ArcGIS-paikkatieto-ohjelmistoa, jolla voidaan muodostaa, ylläpitää ja julkaista spatiaalisia (digitaalisia) aineistoja organisaatioiden ja asiantuntijoiden käyttöön. Ohjelmisto auttaa käsittelemään, analysoimaan ja visualisoimaan paikkaan sidottua dataa.

GTK on syksyn 2021 aikana avannut ensimmäisen yhteistyöverkon sisäisellä palvelimella sijaitsevan ArcGIS Enterprise -ympäristön ja ulkoisen pilvipalvelu ArcGIS Onlinen välille. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että nämä eri tietoverkostojen palvelimet liitetään yhdeksi verkostoksi, jolloin aineistojen ja digitaalisen tiedon siirtäminen ja jakaminen niiden välillä helpottuu. Loppuvuoden aikana käyttöönotettavan yhteistyöverkon avulla GTK tulee saamaan joustavuutta, skaalautuvuutta ja tehokkuutta paikkatietoaineistojen keräämiseen, jakeluun ja julkaisemiseen.

Yhteistyöverkon avaaminen kuuluu suurempaan työkokonaisuuteen, jonka tavoitteena on sujuvoittaa GTK:n suurten tietomäärien käyttöä verkkopohjaisesti. Työ tehtiin osana GTK 2.0 – tulevaisuuden monipaikkainen työ -pilottia, jossa organisaatio kehittää monipaikkaisia työn tekemisen puitteita valtionhallinnon edelläkävijänä. GTK:n Tietoratkaisut-yksikön ryhmäpäällikkö Jyrki Kokkonen kuvaa yhteistyöverkkojen avaamista tärkeäksi työnteon joustavuuden mahdollistamisen kannalta.

“Yhteistyöverkko mahdollistaa skaalautuvan ja nopeasti toimivan verkon GTK:n työntekijöille. Sen avulla paikkatietodataa voidaan jakaa saumattomasti eri kohteisiin, teki GTK:lainen töitä toimipisteellä, kotona tai maastossa”, Kokkonen kertoo.

Suurten tietomäärien hallinnan parantaminen verkon yli on jatkossa olennainen osa ensi vuonna alkavaa geotietojen hallinnan kokonaisuutta. Kokonaisuudessa kehitetään kokonaisvaltaisesti GTK:n kyvykkyyttä geotiedon avulla sekä tuetaan onnistumisia muissa organisaation synergisissä rooleissa – tieteessä ja innovaatioissa sekä asiakasratkaisuissa.

Yhteistyöverkosta hyötyä myös GTK:n asiakkaille ja yhteistyökumppaneille

Aluksi yhteistyöverkko tulee toimimaan GTK:n sisäisenä palveluna, mutta laajenee lähitulevaisuudessa myös julkiseen käyttöön. Laajentaminen tulee hyödyttämään sekä GTK:n asiakkaita että yhteistyökumppaneita. Yhteistyökumppanit on helppo liittää yhteiseen paikkatietoverkostoon, mikä puolestaan mahdollistaa tehokkaamman aineistojen käytön organisaatioiden välillä.

”Yhteistyöverkko tarjoaa paikkatietoaineistojen käsittelyyn tehokkuutta, jollaista aiemmin emme ole voineet hyödyntää. Pilvessä toimivaan ohjelmistoon voidaan linkittää sellaisia aineistoja, joita käytetään paljon, koska se ei suuresta käyttäjämäärästä kuormitu ja hidastu. Odotamme hyötyvämme erittäin paljon yhteistyöverkon käyttämisestä lähitulevaisuudessa ”, Kokkonen kuvailee.

GTK yhteistyöverkko

Yksi kommentti artikkeliin ”GTK aloittaa yhteistyöverkkojen hyödyntämisen helpottaakseen paikkatietoaineistojen käsittelyä”