GTK 2.0 — tulevaisuuden monipaikkainen työ -muutosohjelma

Millaisia ovat modernit työn tekemisen tavat julkishallinnon tutkijaorganisaatiossa? GTK 2.0 — tulevaisuuden monipaikkainen työ -muutosohjelmassa testaamme ja kehitämme ennakkoluulottomasti uutta, monipaikkaista kulttuuria yhtenä valtionhallinnon edelläkävijöistä.

Vuoden 2020 alussa Suomessa siirryttiin nopeasti etätöihin, ja myös me GTK:ssa siirryimme rivakasti kotikonttoreille. Pian oli selvää, että etätyöt olivat tulleet osittain jäädäkseen. Keskuudessamme virisi ajatus: miltä tulevaisuuden työnteko näyttää? Miten voisimme oppia parhaalla mahdollisella tavalla pandemia-ajan kokemuksista ja ottaa tilanteesta kaiken hyvän irti? 

Ajattelu johti nopeasti tekoihin. Tammikuussa 2021 GTK:ssa käynnistyi GTK 2.0 – tulevaisuuden monipaikkainen työ -pilotti, jonka tavoitteena oli sujuvoittaa GTK:laisten työntekoa uudessa hybridiarjessa – luoda pohjaa uudenlaiselle, monipaikkaiselle kulttuurille. Testasimme ja konseptoimme muun muassa uusia toimitila- ja työpistemalleja, moderneja teknologia- ja tietojärjestelmäratkaisuja, uudenlaista henkilöstön osaamisen kehittämistä sekä keinoja rakentaa yhteisöllisyyttä monipaikkaisessa työssä.

Menestyksekäs GTK 2.0 -pilotti päättyi helmikuun 2022 loppuun ja jatkui saman tien muutosohjelmana. Muutosohjelmatyö on tarkentunut kolmeen painopisteeseen: esihenkilötyön tukemiseen, uuden kulttuurin vahvistamiseen ja työyhteisöviestinnän kehittämiseen. Näiden rinnalla jatkamme myös aidon monipaikkaisuuden ja monipaikkaisen työn teknologian ja työkalujen käyttöönoton kehittämistä.

Muutosohjelman avulla nostamme työn tekemisen tapamme uudelle tasolle ja varmistamme valmiutemme kehittää tekemistämme tarkoituksenmukaisesti myös tulevaisuudessa. 

Muutosohjelman projektiryhmä koostuu julkishallinnon, työelämän ja teknologian asiantuntijoista. Kumppaneitamme ovat Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori, valtiovarainministeriö, Senaatti-kiinteistötFujitsu FinlandCSC – Tieteen tietotekniikan keskus, ja Elisa.

Keltainen muistilappu, jossa tussilla GTK 2.0. Taustalla flappitaulu
Kuva: Otso Alasko / GTK

Työn kolme painopistettä

Olemme määritelleet muutosohjelmalle kolme painopistettä, joiden tavoitteet ja toimenpiteet kytkeytyvät tiukasti toisiinsa.

Työskentelemme ketterin Scrum-menetelmin. Projektitiimissämme on geoalan, ICT:n, viestinnän, palvelumuotoilun, HR:n, hankintojen ja työympäristöjen ammattilaisia.

Esihenkilötyön tukeminen

Esihenkilöt ovat GTK:n kulttuurinmuutoksessa avainroolissa. He näyttävät esimerkkiä työn tekemisen tavoissa ja ohjaavat GTK:laisia arjessa. Siksi esihenkilöiden työn tukeminen ja monipaikkaisen työn johtamisen mahdollistaminen on tärkeää.
Muutosohjelmassa painopistettä on lähdetty edistämään muun muassa haastatteluilla, valmennuksilla ja työpajoilla, joissa taklataan esihenkilötyön keskeisimpiä haasteita.

Uuden kulttuurin vahvistaminen

Työelämän murroksen äärellä ja uusia monipaikkaisia työtapoja haltuun ottaessa on hyvä kysyä, mikä kulttuurissamme on hyvää ja mikä puolestaan vie meitä pois päin tavoitteistamme. On tärkeä herätellä itsemme huomaamaan, mistä vanhoista tavoista meidän tulee luopua ja mitä uutta oppia.

GTK 2.0 -muutosohjelman voimin sanallistamme kulttuuriamme. Fasilitoimme yhteistä keskustelua GTK:n kulttuurin tilasta ja tulevaisuuden tavoitteista. Lopputulokseksi tavoittelemme sekä yhteistä ymmärrystä kulttuurimme kulmakivistä että kirjallista kiteytystä niistä: GTK:n omaa kulttuurikäsikirjaa.

Työyhteisöviestinnän kehittäminen

Työyhteisöviestintä mahdollistaa GTK:n kulttuurinmuutoksen, ja siitä vastaavat kaikki GTK:laiset yhdessä. On kuitenkin asioita, joita voimme muutosohjelman voimin työyhteisöviestinnässä kehittää. Olemme lähteneet rakentamaan  kumppanimallia, joka tarjoaa GTK:laisille sparrausta talon sisäisessä viestinnässä suuremmista hankkeista tiimien omaan, keskinäiseen viestintään. Lisäksi keskitymme muun muassa englanninkielisen työyhteisöviestinnän kehittämiseen henkilöstömme kansainvälistyessä yhä enemmissä määrin.

Jatkamme myös toimitilauudistuksia, yhteiskäyttökokeiluja ja monipaikkaisen työn puitteiden kehittämistä. Panostamme myös GTK:laisten tarpeisiin sopivien teknologiaratkaisujen kehittämistä keskittyen erityisesti pilvipalveluratkaisuihin.

Kädet pitävät yhteen sovitettuja rattaita
Kuva: franckreporter / Getty Images

Mukana kehittämässä koko valtionhallinnon työn tekemisen tapoja

Vaikka keskitymme uudistamaan omia toimintatapojamme ja -kulttuuriamme, luomme samalla jotakin vielä GTK:n sisäistä kulttuurinmuutosta suurempaa – tavoitteena on, että työmme avulla voidaan uudistaa soveltuvin osin koko valtionhallinnon työnteon tapoja ja nostaa valtionhallinnon työkulttuuri kokonaan uudelle tasolle. Edistämme omalta osaltamme yhteistyötä valtion virastojen välillä yhteisiä työtapoja ja -ympäristöjä kehittäen. Olemme mukana muun muassa Valtorin Mopa-ohjelmassa sekä Senaatin työympäristöekosysteemityössä antamassa omat näkemyksemme ja panoksemme yhteisten toimivien ICT- ja toimipisteratkaisujen löytämiseksi.

Haluamme jakaa kokemuksiamme, kokeilujamme ja havaintojamme muille. Seuraa työtämme somessa tunnisteilla #uusinormaalityö ja #newnormalwork! Vaihdamme myös mielellämme ajatuksia muiden vastaavassa tilanteessa olevien organisaatioiden kanssa ja kerromme työstämme sidosryhmätilaisuuksissa. Ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan lisää. 

GTK 2.0 muutosohjelman painopisteet

 

Näistä kokeiluista viestimme somessa: