GTK 2.0 — tulevaisuuden monipaikkainen työ -muutosohjelma

Millaisia ovat modernit työn tekemisen tavat julkishallinnon tutkijaorganisaatiossa? GTK 2.0 — tulevaisuuden monipaikkainen työ -muutosohjelmassa testaamme ja kehitämme ennakkoluulottomasti tulevaisuuden työn tekemisen tapoja valtionhallinnon edelläkävijänä.  

Noin vuosi sitten Suomessa siirryttiin nopeasti etätöihin, ja myös me GTK:ssa siirryimme rivakasti kotikonttoreille. Pian oli selvää, että etätyöt olivat tulleet osittain jäädäkseen. Keskuudessamme virisi ajatus: miltä tulevaisuuden työnteko näyttää? Miten voisimme oppia parhaalla mahdollisella tavalla pandemia-ajan kokemuksista ja ottaa tilanteesta kaiken hyvän irti?   

Vuoden 2021 alussa käynnistetty muutosohjelma on modernien työn tekemisen tapojen pilotti. Etsimme ennakkoluulottomasti ja ketterästi uusia tapoja tehdä töitä ja rakennamme uutta työntekemisen kulttuuria. Testaamme muun muassa uusia toimitila- ja työpistemalleja, moderneja teknologia- ja tietojärjestelmäratkaisuja sekä uudenlaista henkilöstön osaamisen kehittämistä. Tavoitteena on sujuvoittaa GTK:laisten työntekoa kehittämällä toimitiloja, etätyötä, tiedonhallintaa, viestintää ja teknologian käyttöä.

Muutosohjelman avulla nostamme työn tekemisen tapamme uudelle tasolle ja varmistamme valmiutemme kehittää tekemistämme tarkoituksenmukaisesti myös tulevaisuudessa. Työmme ei siis lopu ensi vuoden helmikuussa muutosohjelman päättyessä.  

Pilotin projektiryhmä koostuu julkishallinnon, työelämän ja teknologian asiantuntijoista. Kumppaneitamme ovat Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori, valtiovarainministeriö, Senaatti-kiinteistötFujitsu FinlandCSC – Tieteen tietotekniikan keskusElisa ja Microsoft. 

Naiset valkotaulun äärellä
Adomas Aleno / Unsplash

Pilotti koko valtionhallinnolle

Vaikka keskitymme uudistamaan omia toimintatapojamme ja –kulttuuriamme, GTK 2.0 -muutosohjelma on pilotti koko julkishallinnolle. Muutosohjelmassa luodaan siis jotakin vielä GTK:n sisäistä kulttuurinmuutosta suurempaa – tavoitteena on, että sen avulla voidaan uudistaa soveltuvin osin koko valtionhallinnon työnteon tapoja ja nostaa valtionhallinnon työkulttuuri kokonaan uudelle tasolle. 

Haluamme jakaa kokemuksiamme, kokeilujamme ja havaintojamme muille. Seuraa työtämme somessa tunnisteilla #uusinormaalityö ja #newnormalwork! Vaihdamme myös mielellämme ajatuksia muiden vastaavassa tilanteessa olevien organisaatioiden kanssa ja kerromme työstämme sidosryhmätilaisuuksissa. Ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan lisää. 

Töitä läppärin äärellä kahvilassa
XPS / Unsplash

Keskitymme neljään painopistealueeseen

Olemme määritelleet muutosohjelmalle neljä monipaikkaisen työn painopistealuetta, joilla on jokaisella omat toimenpiteet ja tavoitteet. Työskentelemme ketterin Scrum-menetelmin ja kytkemme työn eri painopistealueilla tiiviisti yhteen. 

1. Aito monipaikkaisuus – tulevaisuuden työtilat ja etätyöolosuhteet

Pandemian jälkeen arjessa työskennellään vaihtelevasti niin etänä kuin toimipisteilläkin. Monipaikkainen arki tarkoittaa uusia ratkaisuja toimitilatarpeiden suhteen, erilaiset työnkuvat huomioon ottaen. Toimitiloja järjestetään uudelleen yhteiskäyttöisiksi ja vastaamaan tulevaisuuden liikkuvan työn tarpeita. Myös etätyöskentelyn tarpeet, kuten kotiergonomia, huomioidaan. 

2. Osaaminen ja HR – varmistamme GTK:laisten osaamisen ja työsuhdekäytänteiden sujuvuuden myös monipaikkaisesti työskennellessä

Uudet työn tekemisen tavat ja monipaikkaisuus haastavat meidän kaikkien osaamista. Uuden oppiminen, oman osaamisen kehittäminen ja oman tiimin tukeminen onnistuneissa käytännöissä on aina mahdollista. Kehitämme GTK:laisten osaamista ja HR:ään kytkeytyviä kokonaisuuksia monipaikkaisen työn vaatimuksia vastaavaksi. 

3. Moderni teknologia ja tietojärjestelmät – helppo, toimiva ja käytännöllinen teknologia ja tiedonhallinta missä vain, milloin vain

Teknologia kehittyy ja mahdollistaa päivittäisen, monipaikkaisen työnteon. Etsimme aktiivisesti teknisiä ratkaisuja, työvälineitä ja –tapoja GTK:laisten paikkariippumattoman työskentelyn tueksi. Suunnittelemme ja mahdollistamme helposti omaksuttavia ja edistyksellisiä teknologiavälitteisen yhteistyön muotoja. Tavoitteenamme on suurienkin tutkimusaineistojen hallinnan ja ohjelmien käytön sujuvuus monipaikkaisessa työssä. 

4. Toteutuksen tapa, tuki ja viestintä – viestimme aktiivisesti, otamme haltuun uusia viestintäympäristöjä ja -käytänteitä sekä kehitämme työnteon kulttuuria

Teemme työtämme näkyväksi niin GTK:laisille, kumppaneille kuin ulkoisille sidosryhmillekin viestimällä kokeiluistamme ja havainnoistamme aktiivisesti. Kehitämme avointa vuorovaikutusta edistäviä viestintäkäytäntöjä ja testaamme uusia keinoja tehdä työtä yhdessä. Rakennamme uudenlaista työn tekemisen kulttuuria ja tulevaisuuden johtamista. Tuemme parhaimpien kokeilujen ja käytäntöjen tulemista luontevaksi osaksi GTK:laisten arkea. 

GTK 2.0 pilotin painopisteet ja kumppanit
GTK 2.0: Uuden ajan äärellä -seminaarimme (12.10.2021) tallenne

Millaista on uuden ajan työelämä ja arjen työ? Tähän kysymykseen kuulimme vastauksia GTK 2.0: Uuden ajan äärellä -seminaarissa, joka järjestettiin tiistaina 12.10.2021 osana pilottia. Seminaarissa äänessä olivat työelämän asiantuntijat ja tutkijat, jotka kertoivat muun muassa siitä, millaisia ovat modernit työnteon tavat ja uuden ajan työyhteisön viestintäkäytänteet sekä millaiselta monipaikkainen tulevaisuus valtionhallinnossa näyttää. Seminaari antoi kuulijoille ajatuksia siitä, miten voimme yhdessä kehittää kulttuuria, joka tukee sujuvaa monipaikkaista yhteistyötä, työnhallintaa ja yhteisöllisyyttä. Katso tallenne alta.

 

Näistä kokeiluista viestimme somessa: