”Kerro yksi asia, jota arvostat tavassani tehdä työtä?” – GTK:ssa vahvistetaan uutta kulttuuria

GTK:ssa on aloitettu suunnitelmallinen uuden kulttuurin vahvistaminen, jonka tavoitteena on sanoittaa yhteiset, toimivat työskentelytavat. Ensimmäisenä keskustelussa on ollut palautekulttuurimme: miten pyydämme, vastaanotamme ja annamme palautetta arjessamme.

Kuva kukkapenkistä ja kastelukannusta
Kuva: Getty Images

Olemme GTK:lla ottaneet uusia, monipaikkaisia työtapoja haltuun vuoden 2021 alusta GTK 2.0 – tulevaisuuden monipaikkainen työ -muutosohjelman siivittämänä. Menestyksekkään pilottivuoden jälkeen muutosohjelmatyömme on tarkentunut uuden työntekemisen kulttuurin vahvistamiseen – yhteisten työtapojemme arviointiin, hyvien käytänteiden lisäämiseen ja meitä jarruttavista tavoista luopumiseen. Tulemme käymään tämän vuoden aikana keskustelua kulttuuristamme eri teemojen kautta, joista ensimmäisenä vuorossa on palaute.

Aito ja oikea-aikainen palaute auttaa meitä kehittymään sekä lisää työhyvinvointiamme. Tutkimustulokset kertovat, että ihmisillä, jotka jatkuvasti harjoittelevat palautteen pyytämistä, on korkeampi työtyytyväisyys sekä kyky sopeutua muutoksiin ja uusiin rooleihin nopeammin. He suoriutuvat tehtävistään paremmin (Heen & Stone 2014). Yrittämisen tai pyrkimyksen huomioiminen, pieleen menneenkin, kasvattaa ihmisen resilienssiä ja päättäväisyyttä (Dweck 2016). Palaute mahdollistaa oppimista. Palautteen rooli on siis kiistaton, jos haluamme olla yksi maailman parhaista geosurvey-organisaatioista.

Viimeisten kolmen viikon ajan olemme keskustelleet palautekulttuuristamme sisäisesti teemaviikkojen muodossa. Viikot ovat sisältäneet asiantuntijaluentoja, työpajoja ja yhteisiä keskusteluita. Aihetta ovat käsitelleet blogeissa ja puheenvuoroissa niin johtomme kuin asiantuntijammekin. Viikkojen aikana olemme kannustaneet toisiamme antamaan palautetta niin kasvotusten, viestein kuin myös erilaisilla työkaluilla, kuten Osaava-järjestelmän palautetoiminnon sekä Teamsin ja Yammerin Praise -toiminnon kautta.

Palautekulttuuriviikot on otettu meillä vastaan kiinnostuneena. Asiantuntijaluennot keräsivät useita kymmeniä kuuntelijoita ja työpajoissa päästiin pienryhmätyöskentelyn kautta syvällisempään pohdintaan aiheesta. Kampanja keräsi osallistujilta kiitosta:

”Kohtaamisen ja palautteen tärkeys on työhyvinvoinnin kannalta iso asia! Joten superkiitos kaikille, jotka työtä tämän palautekulttuuriaiheen eteen tekevät ja ovat avoimia uusien toimintatapojen äärellä. Ilman hyvinvoivaa työyhteisöä ei tutkimustakaan synny.”

”Otan koppia työpajassa saadusta palautteesta, todella hyvää keskustelua!”

Kulttuuriteema jatkuu läpi vuoden

GTK:n palautekulttuuriviikot päättyvät tällä viikolla, mutta kampanjan aikana saadut opit ja ajatukset jäävät ehdottomasti elämään osaksi kulttuuriamme. Viikkojen päätteeksi käynnistämme Kehu korkeakouluharjoittelijaa -kampanjan, jossa kuka tahansa kesän aikana harjoittelijan kanssa työtä tekevä GTK:lainen voi lähettää kehuja saman kanavan kautta. Kampanja pyörii elokuun puoleen väliin saakka, ja kehut toimitetaan kesän päätteeksi suoraan niitä saaneille korkeakouluharjoittelijoille pienen muistamisen kera. Rohkaisemisen tärkeydestä kertoo jälleen myös tutkimus: rohkaisuun keskittyvän kulttuurin ja itsensä kehittämisen välillä on nähtävissä jämerä yhteys (Batista 2013).

Uuden kulttuurin systemaattinen vahvistaminen jatkuu GTK 2.0 -muutosohjelman siivittämänä helmikuun 2023 loppuun saakka. Seuraavat kulttuuriteemaviikot tulevat käsittelemään muun muassa valmentavaa johtajuutta sekä yhteisöllisyyttä hybridityössä. Toivomme, että seuraavan helmikuun lopussa meillä on yhdessä vahvistettu ja sanallistettu käsitys tavoistamme toimia yhdessä arjen työssä. Siitä voimme sitten jatkaa jatkuvasti muuttuvan ja elävän kulttuurimme kehittämistä myös jatkossa.

Kirjoittajat

Suvi Sirainen, HR-asiantuntija
Suvin tehtäviin kuuluu rekrytointi sekä rekrytointiprosessin, työnantajakuvan ja perehdyttämisen kehittämistehtävät. Hänen tavoitteenaan on yhdessä kollegoidensa kanssa varmistaa, että GTK nähdään kiinnostavana työnantaja ja GTK:lle löydetään parhaat osaajat.

Päivi Tuohimaa, HR-asiantuntija
Päivi on hihat käärittynä GTK 2.0-muutosohjelmassa, vastuualueena kulttuurin kehittäminen sekä esihenkilötyön tukeminen. HR-asiantuntijana ja valmentajana pääasiallinen työkalu on kysymysten esittäminen. Yhdessä toisten kanssa hän luotsaa meitä matkalla kohti yhtä maailman parhaista geosurvey-organisaatioista.

Elina Heininen, viestintäasiantuntija
Elinalla on työpöydällään GTK 2.0 -muutosohjelman viestintä sekä GTK:n työyhteisöviestinnän ja työnantajakuvan kehittäminen yhdessä HR:n kanssa. Hän sparraa ja ideoi keinoja monipuoliseen viestintään ja vuorovaikutukseen GTK:n kulttuurimatkalla niin työyhteisön sisällä kuin ulospäin.

Kirjallisuus

Heen, S., & Fisher, R. (2010). Difficult Conversations. Penguin Publishing Group.

Heen, S., & Stone, D. (2014). Find the coaching in criticism. Harvard Business Review, 92, 108–111.

Dweck, C. (2016). What having a “growth mindset” actually means. Harvard Business Review, 13(2), 2–5.

Batista, E. (2013). Building a feedback-rich culture. Harvard Business Review, 12, 1–6.