Siirry sisältöön

Kurikan syväpohjavesiprojekti pähkinänkuoressa

Monen vuoden selvitys

Monivaiheisen alun jälkeen Kurikan syväpohjavettä on tutkittu vuodesta 2014 alkaen useissa erillisissä projekteissa. Kesällä 2022 alkaa jo pohjavesitutkimusten 9. vaihe. Tutkimukset jatkuvat vielä useita vuosia monissa eri vaiheissa, jotta alueen hydrogeologia voidaan selvittää nykyisen vedenhankinnan edellyttämällä tarkkuudella.

Maaperäkairauksista edetään koepumppauksiin

Syväpohjavesitutkimus on töiden osalta edennyt niin, että laajennetut maaperäkairaukset päättyvät syksyllä 2022. Pohjaveden ottoon tarkoitetun viimeisen, yhdennentoista tuotantokaivon rakennustyöt ovat päättyneet. Töiden painopiste on siirtymässä etenevästi koepumppauksiin ja mallinnuksiin, joiden pohjalta saadaan kuva esiintymän ulottuvuuksista, kestävään käyttöön perustuvan vedenoton määrästä sekä pohjaveden pumppauksen vaikutuksista esiintymään ja ympäristöön, mm. ekosysteemeihin ja eliöihin.

Mitä seuraavaksi?

Suunniteltu vedenottomäärä (noin 20 000 mᶾ/d) vaatii Aluehallintovirastolta vesitalousluvan, joka saattaa olla tarpeen myös suunnitellun täysimittaisen koepumppauksen toteuttamiseksi. Suunnitellun vedenottomäärän vuoksi Kurikan syväpohjavesihankkeen mahdolliset ympäristö- ja muut vaikutukset tullaan arvioimaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA). Sekä vesiluvan hakemisen että YVA-menettelyn läpiviemiseksi edellä kuvatut laajat ja pitkäaikaiset pohjavesitutkimukset ovat olleet ensiarvoisen tärkeitä.