Mitä kohteita haluaisit mukaan Geologian tutkimuskeskuksen hyperspektriskannauksiin?

Suomen kansallista digitaalista kairasydänarkistoa kehitetään. Alan toimijoilla on mahdollisuus ehdottaa tärkeitä ja mielenkiintoisia skannauskohteita.

Käsi pitelee kairasydännäytettä

Geologian tutkimuskeskus GTK:n Mineraalisysteemit ja materiaalien karakterisointimenetelmät (MinMatKa) -projekti toteuttaa mittavan hyperspektriskannauksen, jossa tavoitteena on kehittää Suomen kansallista digitaalista kairasydänarkistoa (National Digital drill Core Archive of Finland, NDCAF).

Projektissa skannataan vuonna 2021 n. 40 km GTK:n kairasydänarkistojen materiaalia kallioperä- ja malmigeologisesti keskeisistä kohteista eri puolilta Suomea. Skannauksia jatketaan resurssien salliessa vuosina 2022-2023. Kuvannettavina ovat ensisijaisesti GTK strategian (2020-2023) mukaisesti ns. akkumineraalien esiintymisympäristöt.

GTK kysyy alan toimijoiden mielipidettä ja ehdotuksia tärkeiksi tai mielenkiintoisiksi skannauskohteiksi. GTK:n valtakunnalliseen kairasydänarkistoon tallennettujen kairasydänten tietoja voit tarkastella osoitteissa: gtkdata.gtk.fi/mdae/ ja hakku.gtk.fi/

Lähetä ehdotuksesi skannattavista GTK:n kairasydänarkistossa olevista akkumineraali- ja/tai mielestäsi muiden keskeisten kohteiden kairasydämistä 12.07.2021 – 20.08.2021 välisenä aikana. GTK valitsee ehdotuksista mittauksiin soveltuvia kairasydänmateriaaleja.

Ehdotukset ja lisätietoja tämän vuoden hyperspektriskannauksesta

Panu Lintinen, geologi
Geologian tutkimuskeskus
panu.lintinen@gtk.fi

Lisätietoa kansallisen digitaalisen kairasydänarkiston kehittämisestä:

Kansallisen digitaalisen kairasydänarkiston (NDCAF) kehittäminen jatkuu näytteiden hyperspektrikuvauksilla | GTK