Mineraalisysteemit ja materiaalien karakterisointimenetelmät

Projektin tutkimusalue
Akkumineraalit
Projektin kesto
01.01.2020 - 30.12.2023

Esittely

Geotieteellinen huippuosaaminen maastossa, modernit tutkimusmenetelmät sekä korkeatasoinen tutkimus- ja innovaatiotoiminta luovat vahvan pohjan yhteisrahoitteiselle ja maksulliselle mineraalisektorin palvelutoiminnalle kotimaassa ja ulkomailla – päämääränä ”GTK akkuklusterin johtava osaaja ja liiketoiminnan edistäjä”.

Projektin avulla tuotetaan mineraalisysteemien hallintaan perustuvia innovaatioita akkumineraalien etsinnän tehostamiseksi.

Uusiin materiaalien karakterisointimenetelmiin ja erotuskykyisempiin etsintäteknologioihin
perustuvat malminetsintäkonseptit akkumineraaleille lisäävät palvelujen kysyntää.

GTK:n omarahoitteinen projekti.

Projektilistaukseen