Monipaikkaisuus on tulevaisuutta – GTK:ssa tehdään töitä uusien työtapojen löytämiseksi

Noin vuosi sitten Suomessa siirryttiin monessa paikkaa nopeasti etätöihin, ja kotitoimistot tulivat osaksi myös Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) henkilöstön työarkea. Pian GTK:ssa heräsi pohdinta: miltä tulevaisuuden työnteko näyttää? Miten voisimme hyötyä parhaalla mahdollisella tavalla pandemia-ajan kokemuksista?

Kuluneen vuoden perusteella etätyöt ovat tulleet jäädäkseen – mutta miten julkishallinnon tutkijaorganisaatio, jossa on totuttu tekemään töitä toimipisteissä ja maastossa sekä hallitsemaan suurta määrää dataa, voisi kehittyä vastaamaan modernin työelämän tarpeita?

Pohdinta poiki GTK 2.0 – tulevaisuuden monipaikkainen työ -muutosohjelman, jossa etsitään uusia tapoja tehdä töitä ja rakennetaan uutta työntekemisen kulttuuria. Eri asiantuntijoista koostuva projektiryhmä on lähtenyt ennakkoluulottomasti testaamaan muun muassa uusia toimitila- ja työpistemalleja, moderneja teknologia- ja tietojärjestelmäratkaisuja sekä uudenlaista henkilöstön osaamisen kehittämistä.

Muutosohjelma on ainutlaatuinen kahdessa mielessä. Ensinnäkin se auttaa tyypillisesti ehkä kankeanakin pidettyä valtion organisaatiota uudistumaan ketterin menetelmin. Toiseksi se toimii pilottina koko julkishallinnolle. Muutosohjelmassa luodaan siis jotakin vielä GTK:n sisäistä kulttuurinmuutosta suurempaa – tavoitteena on, että sen avulla voidaan uudistaa soveltuvin osin koko valtionhallinnon työnteon tapoja.

Miten geologit ovat luovineet poikkeusajan olosuhteissa? Lue alta kolmen geologin kokemuksia poikkeusajan työskentelystä sekä ajatuksia siitä, miten he haluaisivat tehdä tulevaisuudessa töitä.

Jouko Nieminen

Yksikön päällikkö, Kiertotalouden ratkaisut -yksikkö
Tällä hetkellä tekee töitä kotona Helsingissä.

”Vuosi sitten siirryin etätöihin 100 % ilolla ja innolla. Matkustin aiemmin paljon, ja siirtyminen kotitoimistolle oli helppo ja nopea. Kun yhteydet paranivat, kameran kanssa oli ja on edelleen hyvä jutustella ihmisten kanssa etänäkin.

Työnteko on sujunut erittäin hyvin. Useimmat aiemmin toimistoilla hoitamani asiat, kuten dokumenttien allekirjoitus, onnistuvat kotonakin. Olen oppinut sen, että ei tarvitse aina mennä toimistolle, sillä työt saa organisoiduksi ja tehdyksi hyvin etänäkin. Teams-osaamiseni on kehittynyt valtavasti, ja etäjohtaminenkin sujuu, kun soittelee ja keskustelee aktiivisesti ja pitää huolen, ettei kukaan jää paitsioon.

Etätyö asettaa mielestäni haasteita erityisesti kasvokkaiskohtaamisia, ergonomiaa ja luovaa ideointia ajatellen. Toisaalta mahdollisuudet ovat lähes loputtomat työn tehostamisesta paikkariippumattomuuteen. On hienoa, että GTK:ssa on tartuttu haasteisiin ja lähdetty pilotin avulla kehittämään tulevaisuuden monipaikkaista työtä juuri tutkijaorganisaation näkökulmasta. Paikkariippumattomuus lisää merkittävästi GTK:n houkuttelevuutta työnantajana, kun työntekijän ei tarvitse muuttaa kotipaikkakunnaltaan. Ehkäpä tulevaisuudessa GTK:n osaajapooli on vielä nykyistäkin kansainvälisempi, kun töitä voi tehdä omasta kotimaasta käsin.

Jatkossa haluan tehdä töitä 3-4 päivää etänä ja 1-2 päivää jollakin toimipisteellä. Etätyö mahdollistaa joustoa sekä työn ja vapaa-ajan yhdistämistä paremmin. Olisi mahtavaa, jos joskus olisi mahdollista viettää talvet jossakin lämpimässä paikassa töitä tehden.”

Jouko Nieminen monipaikkainen työ
Tuija Vähäkuopus

Ryhmäpäällikkö
Tekee tällä hetkellä töitä kotona Kokkolassa.

”Ennen etätöihin siirtymistä olin suunnitellut etäpäivien lisäämistä työarkeeni. Kun etätöistä tuli pakko, lähdin jännityksellä mutta hyvillä mielin kokeilemaan, mitä tuleman pitää.

Työnteko on sujunut oikein hyvin ja tuntuu, että tehokkuuteni on lisääntynyt huomattavasti. Työnkuvaani kuuluu paljon yhteydenpitoa ja kokoustamista, joten jatkuvan neukkareissa ja puhelinkopeissa ravaamisen sijaan voin nyt vain heittää luurit päähän. Matkustamisen vähentymisestä kiittänee niin ympäristö, valtion kassa kuin läheisetkin, ja myös hyvinvointini on lisääntynyt ennakoitua enemmän.

Etätyö asettaa haasteita spontaaneille tapaamisille ja keskusteluille, sillä mikään teknologia ei korvaa näitä kokonaan. GTK 2.0 -pilotti luo mahdollisuudet kehittää sitä, että voin tavata ja tehdä sujuvasti töitä muiden GTK:laisten kanssa missä vain: toimivissa toimistotiloissa tai digitaalisissa ympäristöissä.

Tulevaisuuden työelämä kuulostaa houkuttelevalta ja odotan innolla, että monipaikkaisuus ja paikkariippumattomuus ovat pian osa meidän kaikkien arkea. Pitkät kenttäkesät ovat valmentaneet monipaikkaiseen ja etänä tehtävään työhön loistavasti: verrattuna alkuaikoihin, yhteydet pelaavat kuin tanssi. Aineistot liikkuvat ja yhteydenpito pelaa. Kun miettii kuinka vähän aikaa on kulunut siitä, kun maastojakson aikana ei ollut työläppäriä tai sähköpostiyhteyksillä olevaa kännykkää käytössä ja tietojen tallennus meni useamman kovalevyn kautta, ei tulevaa pysty edes kuvittelemaan parhaimmissa haaveissakaan. Tiedän vain, että olen niihin valmis, tuli mitä vain.”

Tuija Vähäkuopus monipaikkainen työ
Matti Kinnunen

Ryhmäpäällikkö
Tekee tällä hetkellä töitä kotona Hyvinkäällä.

”Viime elokuussa aloittaessani työt geologina GTK:ssa koronatilanne oli sen verran hyvä, että kävin perehdytyksen aikaan useamman päivän töissä toimipisteellä. Pikkuhiljaa etätöiden määrä kasvoi kuukausi kuukaudelta, ja viime joulukuussa siirryin 100 % etätöihin.

Etätyöskentely alkoi syksyllä hieman haastavasti: kodin verkkoyhteydessä oli ongelmia ja etäily toi työhön perehtymiseen oman lisämausteensa. Kotona oli haastavaa löytää hyvää, rauhallista paikkaa tehdä töitä. Nyt kuitenkin rakentanut oman työpisteen talomme yläkertaan ja oppinut rakentamaan työpäivään rutiinit.

Etätöissä eniten kaipaan kahvipöydissä tapahtuvaa poikkitieteellistä ideointia. Töissähän käydään kuitenkin sen takia, että pääsee kertomaan työkavereille uusimmat ”hyvät” vitsit. Myös perehdytyksen tärkeys korostuu entisestään, kun ihmisiä ei näe naamatusten. Lisäksi ergonomiasta huolehtiminen on tärkeää, ja tästä GTK osaltaan pitääkin huolen lainattavilla työvarusteilla.

Mielestäni monipaikkaisuus voi olla GTK:lle vetovoimatekijä uusia työntekijöitä rekrytoidessa. Se kun mahdollistaa työnteon melkein missä vain ja vapauttaa aikaa muuhun elämään. Itsekin haluan tulevaisuudessa tehdä töitä pääosin etänä, sillä näin aikaa vapautuu harrastuksille, perheelle ja levolle. Uskon, että aikaa myöten lisääntyneestä vapaa-ajasta on hyötyä koko yhteiskunnalle.

On hyvä, että GTK toimii ovenavaajana uusille työnteon tavoille. Tavoitteiden tulee olla korkealla, ja rohkeasti yhdessä tekemällä varmasti saavutamme tavoitteemme.”

Matti Kinnunen monipaikkainen työ

GTK 2.0 – tulevaisuuden monipaikkainen työ -muutosohjelman kumppaneita ovat Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori, valtiovarainministeriö, Senaatti-kiinteistöt, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus, Fujitsu Finland, Elisa ja Microsoft.

Lue lisää muutosohjelmasta täältä.

Uutinen on julkaistu alunperin Geologi-lehden numerossa 2/2021.