Saudi-Arabian kallioperän kartoitusprojekti käynnissä – geologisen tietokannan portaali päivittyy

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on mukana kansainvälisessä konsortiossa, joka kartoittaa Saudi-Arabian kallioperää yhdessä Saudi-Arabian geologian tutkimuskeskuksen (SGS) kanssa. Osana laajaa, kuusivuotista yhteistyöprojektia tämän vuoden joulukuussa on julkaistu päivitetty versio geologisen tietokannan portaalista, jonka tiettyjä aineistoja voi ladata maksuttomasti.

tutkijat aavikolla Saudi-Arabiassa
Projektiin liittyvät myös tutkimukset maastossa.

Laajan projektin taustalla on Saudi-Arabia halu vähentää riippuvuuttaan öljystä kehittämällä ja monipuolistamalla talouttaan. Maan käynnistämään laajaan Saudi-Arabian 2030 visio -kehittämisohjelman liittyy yhtenä kehittämisalueena maan kaivossektorin kehittäminen. Kaivostoimintaa ja mineraalien jalostusta kehitetään merkittäväksi osaksi Saudi-Arabian taloutta.

Kansainvälinen konsortio, jossa GTK on mukana, toimii laadunarvioijan ja geotieteellinen asiantuntijan roolissa, ja sen tehtävänä on tukea ja auttaa Saudi-Arabian geologian tutkimuskeskusta kehittämään toimintojaan sekä arvioimaan, ohjaamaan ja valvomaan laajaa tutkimusprojektikokonaisuutta.

Konsortio valittiin projektikokonaisuuden geotieteelliseksi kumppaniksi kansainvälisen kilpailutusprosessin kautta. Konsortion vetäjä on brittiläinen International Geoscience Services (IGS). GTK vastaa konsortiossa kansallisen geotietojärjestelmän ja kairasydänarkiston kehittämiseen liittyvistä ohjaus-, valvonta- ja asiantuntijatehtävistä. Lisäksi GTK osallistuu Arabian kilven geologisen kartoituksen ohjaukseen ja laadun arviointiin. Lisäksi konsortion partnerit osallistuvat SGS:n henkilöstön kouluttamiseen.

Yhteistyö on GTK:lle osa kansainvälistä maksullista palvelutoimintaa ja se perustuu Suomen ja Saudi-Arabian valtioiden välisiin sopimuksiin taloudellisen ja teknologisen yhteistyön edistämisestä.

Lisätiedot

Uutinen projektin käynnistymisestä

Kehittyvä tietokanta-portaali