Uuden teknologian työkaluja ja innovaatioita malminetsintään

Kesäkuussa käynnistyvässä kansainvälisessä projektissa tuotetaan uusia geomalleja ja uusia, nopeita ja kustannustehokkaita spatiaalisen analyysin työkaluja malminetsintään. Projektilla pyritään myös lisäämään yleistä tietämystä mineraalisten raaka-aineiden merkityksestä yhteiskunnalle sekä luottamusta näiden geologisten raaka-aineiden etsintään ja tuotantoon.

Exploration Information System (EIS) -projektin päätavoitteena on tuottaa innovatiivisia malminetsintäkonsepteja sekä spatiaalisen data-analyysin työkaluja. Työkalut tuodaan ideasta käytäntöön avoimen lähdekoodin pakettina, joka sisältää työkalut prospektiivisuusanalyysin kaikkiin vaiheisiin. Paketti julkaistaan avoimelle paikkatietoalustalle (QGIS) tehdyn avustajan (EIS QGIS Wizard) muodossa.

”Valitsimme avoimen paikkatietoalustan kaupallisen sijaan. Uskomme tämän avaavan uusia mahdollisuuksia sovelluskehitykseen esimerkiksi joukkoistamisen muodossa. Tämä ei myöskään sulje pois muiden alustojen käyttöä valmiille sovelluksille. Myös odotettu käyttäjäkunta on laaja. Avoimen paikkatietoalustan käyttö asettaa kuitenkin omat haasteensa, sillä käytämme GTK:lla vähemmän tuttua QGIS-alustaa, eikä meillä ole projektissa paljon aikaa uuden opetteluun. Tämän vuoksi mukana on kumppaneita, jotka tuntevat QGIS-alustan erittäin hyvin”, kertoo projektin tieteellinen koordinaattori, tutkimusprofessori Vesa Nykänen Geologian tutkimuskeskuksesta (GTK).

Tutkimuskohteena data-analyysin työkalut ja mineraalisysteemin mallinnus

EIS-projekti muodostuu prospektiivisuusanalyysin eri komponenteista ja mineraalisysteemin mallinnuksesta. Esikäsittelyvaiheessa data muunnetaan kuvaamaan mineraalisysteemin kriittisten parametrien edustajia. Tämän jälkeen data käsitellään integrointivaiheen ennustavan mallinnuksen menetelmällä tai data-analyysimenetelmillä, joiden tuloksena syntyy prospektiivisuuskartta. Viimeisessä vaiheessa prospektiivisuuskarttaa validoidaan tilastollisin menetelmin, joiden avulla testataan mallinnuksen onnistumista. Oleellinen osa projektia on myös kuvata erilaisten mineraalisysteemien ominaispiirteet ja muodostaa näistä digitaalinen kirjasto QGIS sovellusten käyttöön.

”Käytämme valittuja malmiesiintymiä tutkimus- ja testikohteina tiettyjen mineraalisysteemien ja metallien suhteen. Näitä ovat kobolttimineraalit vulkanogeenisissä massiivisissa sulfidiesiintymissä (VMS), litium-tina-tantaali- ja wolframimineraalit graniitti-pegmatiitti-systeemeissä sekä REE- ja kobolttimineraalit rauta-oksidi-kupari-kulta (IOCG)-systeemeissä”, Nykänen kertoo. Projektin tutkimus- ja testikohteet sijaitsevat Tšekin tasavallassa, Saksassa, Espanjassa, Suomessa, Ruotsissa, Ranskassa, Brasiliassa ja Etelä-Afrikassa.

Kuvaus mineraalisysteemin mallinnuksen prosessista EIS konseptissa.
EIS konsepti. Kuva: Geologian tutkimuskeskus, 2022.

Kolmivuotinen projekti käynnistyy kesäkuussa

Tavoitteena on myös lisätä suuren yleisön tietoisuutta mineraalisten raaka-aineiden merkityksestä Euroopan unionille, muun muassa parantamalla tietoutta mineraalisten raaka-aineiden tärkeästä roolista siirtymässä kohti vihreämpää tulevaisuutta.

GTK toimii EIS-projektin koordinaattorina, ja projektia rahoitetaan Euroopan unionin Horisontti Eurooppa -ohjelmasta. Horisontti Eurooppa -ohjelmalla edistetään vihreän siirtymän ja digitalisaation toteutumista, jotta sovittu tavoite ilmastoneutraalista Euroopasta voidaan saavuttaa vuoteen 2050 mennessä. EIS konsortiossa on mukana 17 kumppania kuudesta EU-maasta, Etelä-Afrikasta sekä yksi ns. liitännäiskumppani Brasiliasta. Kolmivuotisen projektin budjetti on 7.5 M €.

Aloituskokouksessa Rovaniemellä 7.‒9.6.2022 suuri joukko EIS-projektin tutkijoita kokoontuu yhteen suunnittelemaan tulevaa työtä. Malminetsinnän asiantuntijoita eri puolilta maailmaa on myös kutsuttu osallistumaan aloituskokouksen yleiseen osaan 8. kesäkuuta.

Exploration Information System (EIS) konsortio:
Geologian tutkimuskeskus GTK (Suomi)
Beak Consultants GmbH (Saksa)
Bureau de Recherches Géologiques et Minières (Ranska)
Luleå tekniska universitet (Ruotsi)
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Espanja)
Sveriges geologiska undersökning SGU (Ruotsi)
Keliber Technology Oy (Suomi)
LGI Sustainable Innovation (Ranska)
Gispo Oy (Suomi)
University of the Free State (Etelä-Afrikka)
Turun yliopisto (Suomi)
Univerzita Karlova (Tšekin tasavalta)
Deutsche Lithium GmbH (Saksa)
Cobre Las Cruces (Espanja)
Talga Battery Metals AB (Ruotsi)
Golden Pet (Tšekin tasavalta)
Universidade Estadual de Campinas (Brasilia)

Lisätietoja

Tieteellinen koordinaattori, tutkimusprofessori Vesa Nykänen, Geologian tutkimuskeskus, p. +358 29 503 4306, vesa.nykanen@gtk.fi

Funded by the European Union logo
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Health and Digital Executive Agency (HADEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.