Asiantuntijahaku

Siirry asiantuntijahakuun
Turunen Kaisa
Tutkija
+358295030002
Espoo

Löydät minut myös täältä:

Lataa vCard

Asiantuntija-alueet:

Osaamiseni keskittyy kaivosvesien hallintaan, haitta-aineiden kulkeutumiseen kaivoksilta ympäristöön ja niiden ympäristövaikutuksiin. Minua kiinnostaa erityisesti erilaisten tracereiden (mm. isotoopit) käyttäminen merkkiaineena kulkeutumista tutkittaessa, niin pohja- kuin pintavesissäkin. Näiden lisäksi tulee touhuttua kentällä satunnaisesti myös maaperän ja kaivannaisjätteiden parissa. Tutkimuksen ohella osallistun kaivosalan ympäristöasioita käsittelevien lausuntojen ja oppaiden laatimiseen.

Teen myös samasta aiheesta väitöskirjaa helsingin yliopistolle aiheena: “Mine effluent impacted surface and groundwaters: implications for tracer and hydraulic applications at the mine-site scale”.

Tutkimuksen lisäksi minulla on kokemusta erilaisten hankkeiden ja verkostojen vetämisestä Suomessa ja ulkomailla.