AWE – Arctic Water Excellence

Projektin tutkimusalue
Kestävät vesivarat Mineraalien kiertotalous
Projektin kesto
01.01.2023 - 31.12.2025
Verkkosivusto
https://hankkeet.savonia.fi/tutustu/alkaneet-hankkeet/?id=1710

Esittely

AWE-hankkeen tavoitteena on edesauttaa uusien teknologioiden kehittämistä sekä niiden pilotointia ja jalkautumista käytäntöön erityisesti vesi-intensiiviseen teollisuuteen sekä vesihuoltosektorille yhteistoiminnassa tutkimuslaitosten, alalla toimivien yritysten sekä teollisuuslaitosten kanssa. Hankkeen kehittämisen kohteina ovat mm. digitalisaation hyödyntäminen laajojen teollisuusalueiden, kuten kaivosalueiden ympäristömonitoroinnin ja vesitaseiden hallinnan kehittämiseen, sekä edistyksellisten talteenottoprosessien ja erotustekniikoiden kehittäminen osana vedenpuhdistusta mm. jätevesien sisältämien metallien ja ravinteiden hyödyntämiseksi raaka-aineina. AWE-hanketta vetää Savonia Amk. Muina hankepartnereina toimivat XAMK, KAMK, VTT, THL, LUT sekä Oulun yliopisto. AWE-hankkeen yrityskumppaneita ovat mm. seuraavat yritykset: Agnico Eagle Finland Oy, Yara Suomi Oy, AA Sakatti Mining Oy, Keliber Oy, Terrafame Oy, Operon Group Oy, Valmet Automation Oy, Nordfuel Oy, St1 Oy, Mikkelin vesilaitos, Weeefiner Oy, BioSO4 Oy, Meoline Oy ja 3AWater Oy.

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat viiteen työpakettiin: TP 1: Hankkeen hallinnointi ja yhteistyön koordinointi, TP 2: Älykkäät vesienhallinnan menetelmät teollisuuteen, TP 3: Yhdyskuntavesien kiertotalous, TP 4: Mittaustekniikat, TP 5: Vesiosaamisesta liiketoimintaa sekä KV-aktiviteettien katalysointi. GTK vetää työpakettia 2. Kaivosten vesienhallinta ja älykkäät menetelmät, jossa GTK:n osuus keskittyy eritysesti kaivosvesien monitoroinnin optimoimiseen sekä typen poiston tehostamiseen kylmissä olosuhteissa.

Projektin rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Etelä-Savon maakuntaliitto

Yhteyshenkilö: Kaisa Turunen

Projektilistaukseen