Projektitoiminta ja julkaisut

GTK:n projektitoiminta kehittyi tukemaan uutta strategiaa jo ensimmäisen toimintavuoden aikana.

Koronapandemia leimasi koko viime vuotta ja heijastui näin myös GTK:n projektitoimintaan. Haasteellisesta vuodesta huolimatta GTK:ssa tehtiin valmistelevaa työtä ja vietiin läpi käynnissä olleita projekteja. Lisäksi pyrittiin säilyttämään projektitoiminnan moninaisuus, jossa keskityttiin omarahoitteisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan tehokkuuteen ja asiakastoiminnan ylläpitämiseen. GTK:ssa kyettiin mukautumaan sujuvasti uusiin etätoimintatapoihin ja saattamaan projektit loppuun uusilla tavoilla yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Kansainvälinen projektitoiminta koki suurimman kolauksen poikkeusvuonna; aikataulumuutoksista ja siirroista huolimatta projektitoiminta eteni kuitenkin olosuhteisiin nähden hyvin.

Erityisen myönteistä on, että GTK:n projektitoiminta on kehittynyt tukemaan uutta strategiaa. Valtaosa maksullisista ja yhteisrahoitteisista projekteista, noin 85%, kohdistuu suoraan strategian fokusalueille tai kasvavan vaikuttavuuden alueille. Onnistumisia olivat myös Suomen Akatemian myöntämät rahoituspäätökset viiteen tutkimusprojektiin. Projektien rahoitus on yhteensä noin 2 M€.

Julkaisutoiminta

Julkaisutoimintaan poikkeusvuosi ei tuonut merkittäviä muutoksia. Julkaisujen vuosittainen kokonaismäärä on pysynyt tasaisena.