Talouden avainluvut

Pandemian vaikutukset GTK:n toimintaan ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen jäivät aluksi ajateltua vähäisemmiksi.

Toimintavuosi 2020 oli tulossopimus- ja strategiakauden ensimmäinen toimintavuosi, jolloin käynnistettiin edellisvuonna valmistuneen strategian toimeenpano. Tulossopimuksen rakenne, tavoitteet ja mittarit ovat lähes täysin uudistettuja, jonka vuoksi monien mittareiden kohdalla ei ole käytettävissä tavoitearvoa vuodelle 2020 tai vertailulukuja edeltäneisiin toimintavuosiin. GTK:lle asetettujen vaikuttavuustavoitteiden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen oli kuitenkin pääsääntöisesti suunnitellun mukaista.

> Tilinpäätös 2020

> Ministeriön ja viraston välinen tulossopimus 2020–2023

 

GTK:n taloudellinen tila pysyi tasapainossa poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta.