Johdon katsaus: Ihmisten ja ympäristön kannalta kestävä maailma

Kriittiset raaka-aineet ovat nousseet viime aikoina tapetille. Taustalla on muun muassa vihreän siirtymän ja digitalisaation edellyttämät kasvavat mineraalitarpeet.

Myös Euroopassa on herätty kasvaviin mineraalitarpeisiin. Euroopan unioni hyväksyi loppuvuodesta 2023 kriittisten raaka-aineiden asetuksen. Sen perustana on eurooppalaisten raaka-aineiden saatavuuden turvaaminen, kestävyyden ja kierrätettävyyden edistäminen sekä kumppanuuksien edistäminen erityisesti kolmansissa maissa.

Kasvavien mineraalitarpeiden vuoksi kaivosten määrä lisääntyy maailmassa tulevina vuosikymmeninä. Kaivostoiminta vaikuttaa aina ympäristöön ja paikallisyhteisöihin. Siksi on tärkeää, että kaivostoiminnan vaikutukset huomioidaan aina sekä ympäristön että sosiaalisten ulottuvuuksien näkökulmista. Pidämme näitä näkökulmia keskeisinä myös Suomessa parhaillaan käynnissä olevassa kansallisen mineraalistrategian laadinnassa. Kaikkien arvoketjussa toimivien on petrattava toimintaansa, jotta vastuullisuus toteutuu.

Vuonna 2023 julkaisimme uuden strategiamme vuosille 2024-2027. Myös strategiamme ytimessä on ihmisten ja ympäristön kannalta kestävä maailma. Tutkimuslaitoksena tarjoamme geotieteelliseen ymmärrykseen pohjautuen ratkaisuja yhteiskunnalle ja yrityksille vauhdittamaan siirtymää kestävään, hiilineutraaliin maailmaan.

Myös strategiamme ytimessä on ihmisten ja ympäristön kannalta kestävä maailma.

Tätä työsarkaa toteutamme lukuisissa eri tutkimus- ja asiakasprojekteissa yhdessä kumppaneidemme kanssa.

Omassa toiminnassamme huomioimme vastuullisuuden kolmen tavoitteen kautta: Vahvistamme ihmisen kokoista työelämää, Pidämme huolta ympäristöstä ja Toimimme puolueettomasti, luotettavasti ja kestävästi.

Tämä vastuullisuusraportti kertoo näiden tavoitteiden eteen tekemästämme työstä. Kiitän henkilöstöä, asiakkaitamme ja kumppaneitamme aktiivisesta osallistumisesta. Yhdessä toimimme Maamme hyväksi.

Kimmo Tiilikainen
pääjohtaja