Raportin tiedot ja laadintatapa

Tämä raportti on Geologian tutkimuskeskuksen kolmas vastuullisuusraportti. Raportti on laadittu alkuvuodesta 2024, ja se käsittelee vuotta 2023.

Vastuullisuusraportti laaditaan vuosittain. Edellinen raportti julkaistiin huhtikuussa 2023. Vastuullisuusraportoinnin tietoja ei ole varmennettu ulkopuolisen toimesta.

Raportti mukailee Valtiokonttorin esimerkkipohjaa julkisen hallinnon vastuullisuusraportista. Raportointimme tavoitteena on kertoa kootusti kansalaisille, päättäjille, tutkijayhteisölle ja elinkeinoelämälle tutkimuksestamme ja ratkaisuistamme sitoen ne viiteen kestävän kehityksen tavoitteeseen. Valitut viisi tavoitetta on johdon syksyllä 2021 valitsemia, ja ne on johdettu strategiastamme vuosille 2020‒2023. Arvioimme, että näiden priorisoitujen tavoitteiden osalta kädenjälkemme on vaikuttavinta. Priorisoitujen tavoitteiden lisäksi edistämme myös muita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen koskee erityisesti tulosyksiköitä eli ydintoimintaamme.

Lisäksi kuvaamme tässä raportissa ekologisen, sosiaalisen ja hallinnollisen vastuullisuuden edistämistä omassa toiminnassamme kolmen painopisteen kautta: Ihminen, Toimintatapa ja Ympäristö. Oman toiminnan painopistealueet on valittu sidosryhmänäkemykset huomioiden missä vastuullisuuden osa-alueissa haluamme erityisesti edistyä. Oman toiminnan vastuullisuuden edistäminen koskee erityisesti johdon vastuualueita. Painopistealueille on määritelty toimenpiteet, vastuutaho ja mittarit.

Vastuullisuus on integroitu vuonna 2023 julkistettuun strategiaamme, joka ulottuu vuosille 2024–2027. Vuonna 2023 johto päivitti vastuullisuusverkoston esityksestä uuden strategian pohjalta valitut viisi priorisoitua kestävän kehityksen tavoitetta, joiden edistymisestä raportoimme ensimmäistä kertaa vuotta 2024 käsittelevässä vastuullisuusraportissa.

Strategia 2024-2027

GTK:n strategian painopisteiden avulla luodaan ympäristön ja ihmisten kannalta kestävää maailmaa.

Tutustu GTK:n strategiaan