Vastuullisuustavoitteet

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet muodostavat viitekehyksen vastuullisuustyöllemme. GTK:n johto priorisoi vuoteen 2023 ulottuvaan strategiaamme pohjautuen YK:n kestävän kehityksen tavoitteista viisi tavoitetta ja näiden alatavoitteet, joita voimme tutkimustyöllämme merkittävimmin edistää.

Vastuullisuustyömme tavoitteena on positiivinen kädenjälki, eli myönteinen vaikutus kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tutkimus- ja asiantuntijaorganisaationa tärkein keinomme vaikuttaa valittuihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin on tuottaa niihin liittyvää tietoa ja ratkaisuja. Kuvaamme tässä vastuullisuusraportissa ydintoiminnassamme tavoitteiden eteen tehdystä työstä vuonna 2023.

Tarkastelemme oman toimintamme vastuullisuutta ihmisen, ympäristön ja toimintatavan kannalta. Kuvaamme näiden tavoitteiden edistymistä kädenjälki- ja jalanjälkinäkökulmasta sekä kerromme tavoitteiden eteen tehdystä työstä vuonna 2023.

Projektimme edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Toiminnalliset tuloksemme syntyvät projektityön tuotoksina. Tämän vuoksi projektit ovat ydintoimintamme tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden kannalta ratkaisevan tärkeitä.

Olemme seuranneet vuodesta 2021 alkaen projektikantaamme suhteessa kestävän kehityksen tavoitteisiin. Jokaiselle projektille määritellään, mitä YK:n kestävän kehityksen tavoitetta projekti ensi sijassa edistää. Grafiikan kohta ´muu` tarkoittaa, että projektille ei ole määritelty, mihin kestävän kehityksen tavoitteeseen se kytkeytyy. ´Muut toiminnot` tarkoittaa GTK:n muuta kuin projektitoimintaa, esimerkiksi tukitoimintoja.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin kytkettyjen projektien lukumäärä ja osuus projektikannasta on kasvanut vuosi vuodelta määrittelykäytännön aloittamisen jälkeen vuonna 2021.

Projektit lkm YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaan määriteltyjen projektien osuus projektikannasta
2021 300 49 %
2022 317 82 %
2023 327 86 %

Priorisoimamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Taulukko, jossa näkyvät GTK:n viisi priorisoitua YK:n kestävän kehityksen tavoitetta sekä näiden alatavoitteet. Priorisoidut tavoitteet ovat: Puhdas vesi ja sanitaatio; Edullista ja puhdasta energiaa; Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja; Vastuullista kuluttamista; sekä Yhteistyö ja kumppanuus.

Projektimme edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Jokaiselle projektille määritellään, mitä YK:n kestävän kehityksen tavoitetta projekti ensi sijassa edistää. Grafiikan kohta ´muu` tarkoittaa, että projektille ei ole määritelty, mihin kestävän kehityksen tavoitteeseen se kytkeytyy. ´Muut toiminnot` tarkoittaa GTK:n muuta kuin projektitoimintaa, esimerkiksi tukitoimintoja. Viisi priorisoimaamme kestävän kehityksen tavoitetta on merkitty korostettuna.

Projektimme ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 2021–2023

Pylväsdiagrammi ja infografiikka, jossa näkyy projektien kokonaismäärä ja jakauma vastuullisuusteemoittain sekä niihin käytetyt henkilötyövuodet vuosina 2021, 2022 ja 2023. Kukin teema on liitetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen, jota määritetyillä projekteilla pyritään edistämään. YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin määritettyjen projektien osuus on kasvanut edelleen hieman vuodesta 2022. Eniten projekteja on määritelty tavoitteelle Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuuria.