Paikkatietoaineistojen ja -tuotteiden hinnasto

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN DIGITAALISTEN PAIKKATIETOTUOTTEIDEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN LUOVUTUSTA KOSKEVAT YLEISET PERIAATTEET

Geologian tutkimuskeskus luovuttaa digitaalisiin paikkatietotuotteisiin määräaikaisia rinnakkaisia käyttöoikeuksia peruslisenssin (lisenssi 1) tai avoimen lisenssin (lisenssi 2) puitteissa. Käyttöoikeuksien luovutuksen yhteydessä laaditaan käyttöoikeussopimus, jossa rajataan käyttöoikeuden kohteena olevat tuotteet, käyttöoikeuden kesto sekä sovellettava lisenssi. Peruslisenssi (lisenssi 1) oikeuttaa yksilöidyn tuotteen organisaation sisäiseen käyttöön.Tässä tapauksessa digitaalista tuotetta ei saa luovuttaa kolmannen osapuolen käyttöön ilman GTK:n kirjallista lupaa. Peruslisenssin puitteissa tapahtuvassa aineistojen luovutuksessa sovellettavat ehdot ovat tarkemmin kuvattuna dokumentissa ”Tuotteiden ja aineistojen sekä niihin liittyvien palveluiden käyttöehdot”. Tämä dokumentti toimitetaan asiakkaalle aina tuotteiden toimituksen yhteydessä.

Hinnastossa erikseen määritetyt tuotteet luovutetaan avoimen lisenssin puitteissa. Avoimella lisenssillä (lisenssi 2) tapahtuvassa luovutuksessa sovellettavat ehdot ovat tarkemmin kuvattuna dokumentissa Tuotteiden ja aineistojen sekä niihin liittyvien palveluiden käyttöehdot (GTK:n avoin tuotelisenssi), joka sisältää aineiston vapaan jatkokäyttöoikeuden.

Digitaalisten tuotteiden toimituksista peritään aina irrotus- ja toimituskustannukset. Poikkeuksena ovat maksuttomassa verkkojakelussa tai GTK:n verkkokaupassa olevat tuotteet. Irrotus- ja toimituskustannukset on määritelty myöhemmin tässä dokumentissa.

Hinnastossa mainituilla valmistuotteilla tarkoitetaan maksuttomassa verkkojakelussa tai GTK:n verkkokaupassa olevaa valmista tuotetta. Hinnastossa mainituilla vakiotuotteilla tarkoitetaan GTK:n tietovarannoista suoraan irrotettavissa olevaa vakiomuotoista tuotetta. Tällöin asiakkaalta peritään toimituskulujen lisäksi tuotteen irrotukseen kuluva työaika. GTK:n tietovarannoista voidaan tuottaa asiakkaan tarpeen mukaan räätälöityjä tuotteita. Tällaisten räätälöityjen tuotteiden myynti perustuu aina tarjousmenettelyyn. Tarjousmenettelyn tulee perustua tähän hinnastoon. Valmistuotteet ja vakiotuotteet voidaan myydä ilman tarjousmenettelyä, mikäli toimituksen kokonaishinta on yksiselitteinen.

Hinnastossa mainittu verollinen hinta on laskettu Suomen yleisen arvonlisäveron 24% mukaisesti.

Tietotuotteisiin ja hinnastoon liittyvissä asioissa asiakkaat voivat olla yhteydessä osoitteeseen geodata@gtk.fi.

Tiedot päivitetty 31.1.2024

HINNASTOON >