Prislista för geodatamaterial och geodataprodukter

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ÖVERLÅTELSE AV ANVÄNDNINGSGRÄTTIGHETER FÖR GEOLOGISKA FORSKNINGSCENTRALENS DIGITALA GEODATAPRODUKTER

Geologiska forskningscentralen överlåter tidsbundna parallella användarrättigheter för sina digitala geodataprodukter inom ramen för en grundlicens (licens 1) eller öppen licens (licens 2). I samband med överlåtelsen av användarrättigheter utarbetas ett avtal om användningsrätt, där produkterna som omfattas av användningsrätten, användningsrättens längd och den licens som används fastställs. Grundlicensen (licens 1) berättigar till användning av en specifik produkt inom organisationen. I detta fall får den digitala produkten inte överlåtas till tredje part utan skriftligt tillstånd från GTK. Villkoren som tillämpas på överlåtelse av material inom ramen för grundlicensen beskrivs närmare i dokumentet ”Användningsvillkor för produkter och material samt relaterade tjänster”. Detta dokument överlämnas alltid till kunden i samband med att produkterna levereras.

Produkter som är separat definierade i prislistan överlåts inom ramen för öppen licens. Villkoren som tillämpas vid överlåtelse med öppen licens (licens 2) beskrivs närmare i dokumentet Användningsvillkor för produkter och material samt relaterade tjänster (GTK:s öppna produktlicens), som innehåller fri vidareanvändning av materialet.

För leverans av digitala produkter debiteras alltid lossnings- och leveranskostnader Ett undantag är produkter som distribueras avgiftsfritt på nätet eller i GTK:s nätbutik. Lossnings- och leveranskostnaderna anges senare i detta dokument.

Med färdiga produkter avses i prislistan färdiga produkter som distribueras utan avgift på nätet eller i GTK:s nätbutik. Med standardprodukter avses i prislistan produkter i standardformat som lösgörs direkt ur GTK:s datalager. I detta fall debiteras kunden utöver leveranskostnaderna även för arbetstiden som går åt till att lösgöra produkten. Ur GTK:s datalager kan man skapa skräddarsydda produkter enligt kundens behov. Försäljningen av skräddarsydda produkter av detta slag är alltid baserat på anbudsförfarande. Anbudsförfarandet ska baseras på denna prislista. Färdiga produkter och standardprodukter kan säljas utan anbudsförfarande om det totala priset för leveransen är entydigt.

Priset inklusive skatt enligt prislistan är beräknat enligt den allmänna mervärdesskatten i Finland, 24 procent.

Vid frågor om geodataprodukter och priser kan våra kunder ta kontakt på adressen geodata@gtk.fi.

Uppgifterna har uppdaterats 31.1.2024

PRISLISTAN >