Kiviainesvarannot: Karttatasot WFS-rajapinnassa

Kiviainesvarannot – Peruslisenssi

Maa-ainesmuodostumat ja -lajitteet

  • Maa-aineslajitteet pohjaveden yläpuolella
  • Maa-ainesmuodostumat pohjaveden yläpuolella

Kalliokiviaines

  • Soveltuvuus
  • Mekaaniset mittaustulokset