Kallioperäkartoituksen tyyppinäytteet

Tiivistelmä aineiston sisällöstä: Kallioperäkartan laatimista varten, yleensä kivivasaralla otettuja palanäytteitä kalliopaljastuman pinnasta. Näytteitä otetaan sekä alueen tyypillisistä kivilajeista, että erikoisuuksista joita halutaan tutkia tarkemmin.
Alkuperäinen käyttötarkoitus: Kivilajin määrittely, jossa käytetään tukena myös muita menetelmiä, kuten esim. mikroskooppista tarkastelua (ohuthieitä) ja kemiallisia analyysejä (jauheista).
Aineistoon liittyvä paikkatietotuote: Kallioperähavainnot
Aineiston analysointitietoja: Näytteenottopaikasta on yleensä havaintolomake, joka löytyy GTK:n tutkimusarkistosta. Uudemmat havaintotiedot löytyvät tallennettuina kallioperätietokannasta. Niitä on 1950-luvulta alkaen ja systemaattisemmin 1980-luvulta alkaen. Näytteistä on usein tehty (valon läpäiseviä) ohuthie-preparaatteja mineralogisen koostumuksen tutkimiseksi mikroskoopilla, sekä kemiallisia analyysejä.
Volyymi: noin 150 000
Erotuskyky (näytetiheys): Epäsäännöllinen
Kattavuus: Valtakunnallinen
Näytteenottovuodet (aikaviite): 1940-luvulta alkaen
Näytteet fyysinen olomuoto ja säilytysolosuhteet: Muovi- tai puulaatikoihin pakattuja kivinäytteitä (palanäytteitä)
Näytteen identifiointi: Näytenumero (geologin tunnus-vuosi-juokseva numero)
Resurssin osoite:
Aineiston sijainti: Kairasydänarkisto Loppi
Avainsanat: geologia, kallioperä, kartoitus, näytteet
Historiatieto: http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/bedrock_observations.html
Saatavuus- ja käyttöehdot / Julkisen saatavuuden rajoitukset: Sopimuksen mukaan
Vastuutaho: Geologian tutkimuskeskus, geodata@gtk.fi
Metatiedon päiväys: 2020-01-15