Siirry sisältöön

Tutkimus- ja näyteaineistot

Yli 130-vuotisen toimintansa aikana Geologian tutkimuskeskukseen on karttunut melkoinen kirjo erilaista tutkimusaineistoa, jota on täydentänyt muista organisaatioista haltuumme luovutettu aineisto. Osa aineistosta (loppuraportit, valmiit kartta- ja paikkatietotuotteet jne.) on ladattavissa Haku- ja latauspalvelustamme, pääosin ilmaiseksi.

Näyteaineistot

Geologisessa tutkimuksessa ja raaka-ainevarojen arvioinnissa otetaan myös mittava määrä fyysisiä näytteitä ja osa tästä aineistosta säilytetään myöhempiä käyttötarpeita varten. Näytteenoton alkuperäisiin tarpeisiin perustuvat mittaus- ja analyysitiedot on tallennettu GTK:n tietovarastoihin. Ulkopuolisilla tahoilla voi kuitenkin olla tarve uusien ja erilaisten analyysien ja tulkintojen tekemiseen samasta aineistosta.

Huom! Tuotteistamattomien tutkimus- ja näyteaineistojen käyttöön saanti edellyttää usein sopimusta GTK:n kanssa, mm. siksi että osaan tutkimusaineistoja liittyy käyttörajoituksia ja näyteaineistojen käsittely on oltava säädeltyä mahdollisimman laajan käyttäjäkunnan turvaamiseksi.

Kallioperänäytteiden analyysijauheet

Erilaisista kallioperän näytteistä (esim. kairasydämet, pala- ja lohkarenäytteet) kemiallisia analyysejä varten prosessoituja kivijauheita. Sisältää mm. litogeokemiallisen aineiston.

Lisätietoa kivijauhenäytteistä

Kallioperän ikänäytteet

Kokokivisiä palanäytteitä ja niiden prosessoinnissa syntyneitä separointituotteita, joilla määritetään kiven geologinen ikä.

Lisätietoa kallioperän ikänäytteistä

Kallioperäkartoituksen tyyppinäytteet

Kallioperäkartan laatimista varten, yleensä kivivasaralla otettuja palanäytteitä kalliopaljastuman pinnasta. Näytteitä otetaan sekä alueen tyypillisistä kivilajeista, että erikoisuuksista joita halutaan tutkia tarkemmin.

Lisätietoa kallioperäkartoituksen näytteistä

Kallioperätutkimuksen- ja kartoituksen hieet

Mikroskooppisia tutkimuksia varten tuotettuja ohuita (valon läpäiseviä) kivilevyjä, joita käytetään mineralogisen koostumuksen ja mikroskooppisten rakenteiden määritykseen.

Lisätietoa näyteaineistosta

Mineraali- ja kivilajikokoelma

Kotimaisia ja ulkomaisia mineraali‐, kivilaji‐, jalo‐ ja korukivi‐, fossiili‐, meteoriitti‐, sekä maalajinäytteitä. Lisäksi mukana laaja kokoelma alkuperäisten timanttien ja kultahippujen jäljitelmiä.

Lisätietoa kokoelmasta

Moreenigeokemian näytteet

Näytteet ovat kenttäyhdistelmänäytteitä ja ne on lähtökohtaisesti tarkoitettu moreeniaineksen kemiallisten ominaisuuksien määrittämiseksi malminetsinnän ja ympäristötutkimuksen tarpeisiin.

Lisätietoa moreeninäytteistä

Piileväkestopreparaatit

Pohjasedimenteistä otettuja piilevänäytteitä, joiden avulla selvitetään vesistön historiaa ja kehitystä, ml. veden laatua.

Lisätietoa piilevänäytteistä

Siitepölypreparaatit

Koostuu siitepölyjen referenssikokoelman lisäksi mallikokoelmasta sekä erilaisista tilaustutkimuksien näytteistä. Käytetään jääkauden ja sen jälkeisen ajan ilmaston ja kasvillisuuden kehityksen selvittämisessä.

Lisätietoa siitepölynäytteistä

Kairasydämet

Kallioperästä kairauslaitteistolla kairattuja kiinteitä kivinäytteitä, joita on otettu malminetsinnän, kalliorakentamisen ja muun kallioperätutkimuksen tarpeisiin.

Lisätietoa syväkairausten kairasydämistä

Turvetutkimusten näytteet

Tutkituilta soilta otettuja turvenäytteitä laboratorioanalyysejä varten. Käytetään ilmastonmuutoksen tutkimisessa, turpeen korkean jalostusasteen tuotteissa ja soiden hiilitaseen tutkimisessa.

Lisätietoa turvenäytteistä

Ota yhteyttä

     

    * merkityt kentät ovat pakollisia.

    Täyttämällä ja lähettämällä tämän lomakkeen, ilmoitat, että olet lukenut tietosuojaselosteemme.