Tutkimus- ja näyteaineistot

Tutkimusaineistot

Yli 130-vuotisen toimintansa aikana Geologian tutkimuskeskukseen on karttunut melkoinen kirjo erilaista tutkimusaineistoa, jota on täydentänyt muista organisaatioista haltuumme luovutettu aineisto. Osa aineistosta (loppuraportit, valmiit kartta- ja paikkatietotuotteet jne.) on ladattavissa Haku- ja latauspalvelustamme, pääosin ilmaiseksi.

Paikkatietoaineistojen ja -tuotteiden hinnasto

Näyteaineistot

Geologisessa tutkimuksessa ja raaka-ainevarojen arvioinnissa otetaan myös mittava määrä fyysisiä näytteitä ja osa tästä aineistosta säilytetään myöhempiä käyttötarpeita varten. Näytteenoton alkuperäisiin tarpeisiin perustuvat mittaus- ja analyysitiedot on tallennettu GTK:n tietovarastoihin. Ulkopuolisilla tahoilla voi kuitenkin olla tarve uusien ja erilaisten analyysien ja tulkintojen tekemiseen samasta aineistosta.

Huom! Tuotteistamattomien tutkimusaineistojen ja näyteaineistojen käyttöön saanti edellyttää usein sopimusta GTK:n kanssa, mm. siksi että osaan tutkimusaineistoja liittyy käyttörajoituksia ja näyteaineistojen käsittely on oltava säädeltyä mahdollisimman laajan käyttäjäkunnan turvaamiseksi.

Lisätietoja aineistojen käyttömahdollisuuksista voit tiedustella osoitteesta geodata@gtk.fi.

Näyteaineistojen kuvailutiedot