Kallioperän ikänäytteet

Tiivistelmä aineiston sisällöstä: Kokokivisiä palanäytteitä ja niiden prosessoinnissa syntyneitä separointituotteita.
Alkuperäinen käyttötarkoitus: Kiven geologisen iän määrittäminen.
Aineistoon liittyvä paikkatietotuote: Kallioperän isotooppiaineisto (Hakku: https://hakku.gtk.fi/)
Aineiston analysointitietoja: The information given consists of location data, rock type, method, mineral analyzed, age results, comments and references. "Published Sm-Nd isotope data" comprise Sm-Nd data procuded at GTK since 1981, which mostly are used to constrain the origin of crust.
Volyymi: 2550 kpl
Erotuskyky (näytetiheys): Epäsäännöllinen, kohteellinen
Kattavuus: Valtakunnallinen
Näytteenottovuodet (aikaviite): Vuodesta 1964 alkaen
Näytteet fyysinen olomuoto ja säilytysolosuhteet: Puulaatikoihin pakattuja kivinäytteitä (palanäytteitä) sekä prosessointituotteita pienissä muovipurkeissa
Näytteen identifiointi: Laboratorio-numero
Resurssin osoite: Julkaistut näytepisteet ja näytetiedot kartalla: http://gtkdata.gtk.fi/mdae/index.html
Aineiston sijainti: Otaniemi, Espoo
Avainsanat: kallioperä, absoluuttinen ikä, isotoopit, ikämääritys
Historiatieto: http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/isotope_data_of_finnish_bedrock.html
Saatavuus- ja käyttöehdot / Julkisen saatavuuden rajoitukset: Sopimuksen mukaan
Vastuutaho: Geologian tutkimuskeskus, geodata@gtk.fi
Metatiedon päiväys: 2020-01-17