Kallioperätutkimuksen ja -kartoituksen hieet

Tiivistelmä aineiston sisällöstä: Mikroskooppisia tutkimuksia varten tuotettuja ohuita (valon läpäiseviä) kivilevyjä.
Alkuperäinen käyttötarkoitus: Mineralogisen koostumuksen ja mikroskooppisten rakenteiden määritykset.
Aineistoon liittyvä paikkatietotuote: Arkistoidut hieet (Hakku: https://hakku.gtk.fi/)
Aineiston analysointitietoja: Mikroskooppi-tutkimusten tulokset yleensä dokumentoitu hiekorteille, joissa hieet mukana.
Volyymi: yli 150 000
Erotuskyky (näytetiheys): Epäsäännöllinen
Kattavuus: Valtakunnallinen
Näytteenottovuodet (aikaviite): 1900-luvulta alkaen
Näytteet fyysinen olomuoto ja säilytysolosuhteet: Ohut kivilevy (pahvi-/paperikotelointi)
Näytteen identifiointi: Näytenumero
Resurssin osoite:
Aineiston sijainti: Kuopio, Rovaniemi
Avainsanat: ohuthieet, pintahieet, kartoitus, kallioperäkartat, havainnot, kallioperätutkimus, malminetsintä
Historiatieto: http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/arkistoidut_hieet.html
Saatavuus- ja käyttöehdot / Julkisen saatavuuden rajoitukset: Sopimuksen mukaan
Vastuutaho: Geologian tutkimuskeskus, geodata@gtk.fi
Metatiedon päiväys: 2020-01-15