Prover för mikroskopiering från berggrundsundersökning och -kartläggning

Sammanfattning av materialets innehåll:Tunna stenskivor som släpper igenom ljus producerade för mikroskopiska undersökningar.
Ursprungligt användningssyfte:Fastställande av mineralogisk sammansättning och mikroskopiska strukturer.
Geodatatjänst för materialet:Arkiverade prover för mikroskopiering (Hakku)
Analyseringsuppgifter för materialet:Resultaten av mikroskopundersökningar har vanligtvis dokumenterats på kort som innehåller själva proverna.
Volym:över 150 000
Upplösning (provtäthet):Oregelbunden
Omfattning:Riksomfattande
Provtagningsår (tidsreferens):Från 1900-talet
Provernas fysiska form och förvaringsförhållanden:Tunn stenskiva (förpackad i papp eller papper)
Identifiering av provet:Provnummer
Resursens adress:
Materialets förvaringsplats:Kuopio, Rovaniemi
Nyckelord:tunnslipar, polerprover, kartläggning, berggrundskartor, observationer, berggrundsundersökning, malmprospektering
Historik:http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/arkistoidut_hieet.html
Villkor för tillgänglighet och användning/ Begränsningar av offentlig tillgänglighet:Enligt avtal
Ansvarig instans:Geologiska forskningscentralen, geodata(a)gtk.fi
Metainformationens datering: 2020-01-15