Piileväkestopreparaatit

Tiivistelmä aineiston sisällöstä: Mikroskooppikestopreparaatteja
Alkuperäinen käyttötarkoitus: Pohjasedimenteistä otettujen piilevänäytteiden avulla selvitetään vesistön historiaa ja kehitystä, ml. veden laatu.
Aineistoon liittyvä paikkatietotuote:
Aineiston analysointitietoja:
Volyymi: yli 18 000
Erotuskyky (näytetiheys): Kohteellinen
Kattavuus: Epäsäännöllinen, kohteellinen
Näytteenottovuodet (aikaviite): 1933-2003
Näytteet fyysinen olomuoto ja säilytysolosuhteet:
Näytteen identifiointi: näytetunnus (geologi, vuosi, numero) ja paikka
Resurssin osoite:
Aineiston sijainti: Kuopio
Avainsanat: biondikaattorit, piilevät, ilmastonmuutos, vesistöt
Historiatieto:
Saatavuus- ja käyttöehdot / Julkisen saatavuuden rajoitukset: Sopimuksen mukaan
Vastuutaho: Geologian tutkimuskeskus, geodata@gtk.fi
Metatiedon päiväys: 2020-01-17