Turvetutkimusten näytteet

Tiivistelmä aineiston sisällöstä: Tutkituilta soilta otettuja turvenäytteitä laboratorioanalyysejä varten.
Alkuperäinen käyttötarkoitus: Tutkitun suon ja sen turpeiden määrittäminen (suotyyppi, turvelajit, turvevarat, turpeen fysikaaliset ominaisuudet, turvetuotantoon soveltuvuus, hyödynnettävyys eri tarkoituksiin). Tiedot julkaistu kuntakohtaisissa turvetutkimusraporteissa, joissa esitetään yleistiedot jokaisesta tutkitusta suosta sekä niiden soveltuvuudesta mm. energia-, kasvu- ja ympäristöturvetuotantoon sekä suojelutarkoituksiin. Nykyisin käyttötarkoitus on ilmastonmuutoksen tutkimisessa, turpeen korkean jalostusasteen tuotteissa ja soiden hiilitaseen tutkimisessa.
Aineistoon liittyvä paikkatietotuote: Turvevarojen tilinpitotiedot, tutkitut turvealueet
Aineiston analysointitietoja: Varastossa olevista näytteistä on jokaisesta tehty jo jotain analyysejä, jotka ovat tallennettuna tietokannoissa. Turpeen analyysitieto on maksullinen.
Volyymi: 160 000 kpl
Erotuskyky (näytetiheys): Kohteellinen
Kattavuus: Valtakunnallinen
Näytteenottovuodet (aikaviite): Vuodesta 1975-
Näytteet fyysinen olomuoto ja säilytysolosuhteet: Näytteet on kuivattu ja pakattu minigrip-pusseihin (noin 100g/näyte). Muovilaatikoissa n. 100 pussia.
Näytteen identifiointi: Näytetunnus (tutkija, vuosi, juokseva numero) ja suon nimi
Resurssin osoite: Näytepisteet kartalla: http://gtkdata.gtk.fi/Turvevarojen_tilinpito/index.html
Aineiston sijainti: Kuopio
Avainsanat: turve, suo, ilmastonmuutokset, hiilitase, tuhkapitoisuus, maatuminen, energiaturve, kasvuturve, kasvupaikkatyyppi
Historiatieto: http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/turvevarojen_tilinpitotiedot.html, http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/tutkitut_turvealueet.html
Saatavuus- ja käyttöehdot / Julkisen saatavuuden rajoitukset: Sopimuksen mukaan
Vastuutaho: Geologian tutkimuskeskus, geodata@gtk.fi
Metatiedon päiväys: 2020-01-17